Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozpoczęła się rekrutacja do Collegium Invisibile - zachęcamy do udziału!

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do Collegium Invisibile, którego Uniwersytet Jagielloński jest patronem.
  
W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II – III roku studiów pierwszego stopnia, I – II roku drugiego stopnia, II – VI roku studiów jednolitych lub są absolwentami studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji.

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości 3000 – 5000 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 27 lutego 2021 r. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu. Wszelkie informacje są dostępne także na stronie internetowej: https://www.ci.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-2021-2022/.
 
Wydarzenie promujące rekrutację na Facebooku znaleźć można tutaj.
 
Wszelkie informacje dotyczące Collegium Invisibile oraz prowadzonej przez nas działalności są dostępne na stronie internetowej.