Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Magazyn "MASKA" powraca w nowej odsłonie i z CFP do nowego numeru pt. "Kobieta"

Termin nadsyłania tekstów do tomu pt. "Kobieta" upływa 20 marca 2022 roku.

Informujemy o publikacji najnowszego tomu Magazynu "MASKA" o nieprzypadkowym tytule “Żałoba - pożegnanie”, który wiążę się także ze zmianą składu redakcji czasopisma:

Temat przewodni numeru, który oddajemy w Wasze ręce, nie jest przypadkowy. Nad- szedł czas pożegnania z dotychczasowym zespołem „Maski”. Od kolejnego numeru pieczę nad losami czasopisma będą sprawowali studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. To ich pomysły, wizje i działania zdecydują o tym, jaki będzie charakter nowej „Maski”. Dla starego, ustępującego powoli grona redakcyjnego będzie to czas żałoby po pracy we wspaniałym zespole. „Maska” była przestrzenią wymiany myśli, zdobywania doświadczenia zawo- dowego i zawiązywania – trwalszych, jak się okazuje, niż sam zespół – przyjaźni. (K. Kleczkowska, A. Woźniak, ze Wstępu w bieżącym numerze)

Szczegółową historię "MASKI", nierozerwalnie związaną z historią samej Katedry, można przeczytać w najnowszym tomie czasopisma (tutaj), wraz z interesującymi artykułami, które zostały w nim opublikowane. 

Jednocześnie redakcja Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA" ma przyjemność ogłosić nabór artykułów do czterdziestego siódmego numeru pt. KOBIETA. W ramach numeru przewidywana jest również sekcję varia, w której zamieszczone zostaną teksty niezwiązane z tematem wiodącym. 

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień. Mamy nadzieję, że okaże się pomocna w wyborze tematu, pragniemy jednak podkreślić, iż nie jest ona wyczerpująca – jak zawsze zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji:
  • przemiany wizerunku kobiety w sztuce i kulturze;
  • portret kobiety w literaturze różnych epok;
  • kobieta a religia;
  • Matka Polka kiedyś a dziś;
  • kobieta w społeczeństwie;
  • media społecznościowe – sprzymierzeniec czy wróg?

Termin nadsyłania artykułów upływa 20 marca 2022 roku. Artykuł powinien mieścić się w przedziale 20–35 tys. znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią. Do tekstu prosimy dołączyć tytuł w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim. Ponadto prosimy o przesłanie opinii dotyczącej tekstu, napisanej przez specjalizującego się w danym temacie pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora.

Artykuły prosimy nadsyłać na adres redakcja.maska@gmail.com.
Szczegółowe informacje i wymogi edytorskie można odnaleźć na stronie internetowej "Maski". Artykuły w sposób rażący niezgodne z wytycznymi edytorskimi nie będą brane pod uwagę.

Choć artykuł nadesłać może każdy, zachęcamy szczególnie studentów. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Magazynu oraz w wydarzeniu na portalu Facebook.