Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Bożena Gierek

Dr hab. Bożena Gierek

e-mail: bozena.gierek@uj.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytutu Religioznawstwa) w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (specjalizacja – gospodarka turystyczna). W Instytucie Religioznawstwa także napisała i obroniła rozprawę doktorską. W 2019 roku Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego nadała jej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo. Od 1995 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne, początkowo w Instytucie Religioznawstwa, a od 2004 roku w (Zakładzie) Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji. Jest autorką czterech książek, licznych artykułów zamieszczonych w znaczących periodykach oraz ponad stu haseł, zamieszczonych w różnych leksykonach i encyklopediach religioznawczych.

Zainteresowania naukowe

 • porównawcze studia systemów religijnych i szeroko pojętych kultur, w tym także współczesnych zjawisk religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem rytuałów i obrzędowości oraz zagadnienia śmierci;
 • kultura celtycka; chrześcijaństwo celtyckie;
 • socjolingwistyka;
 • komunikacja niewerbalna.

Najważniejsze publikacje

 • 2022, Nonverbal Communication in Rituals on Irish Pilgrimage Routes, „Religions”, nr 13 (12), 1219.
 • 2021, Irlandzka architektura jako wyraz wartości kulturowych, „Academic Journal of Modern Philology”, nr 14, s. 153–172.
 • 2020, Introduction: Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes [w:] Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes, red. Bożena Gierek, Wojciech Kosior, San Diego, CA: Æ Academic Publishing, s. 1–16.
 • 2020, Lajkonik (Hobby Horse) as Theatrum of the Period of Corpus Christi in Kraków (Poland) [w:] Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes, red. Bożena Gierek, Wojciech Kosior, San Diego, CA: Æ Academic Publishing, s. 116–136.
 • 2018, Język irlandzki jako element tożsamości kulturowej Irlandczyków w Republice Irlandii w XX i XXI wieku, Kraków.
 • 2014, Interference of Politics in Celebrating «Dożynki» – the Festival of Harvest in Poland in 1950s [w:] Politics, Feasts, Festivals, red. Gábor Barna, István Povedák, Szeged: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Szeged, s. 171–192.
 • 2013, Religie Celtów, Kraków.
 • 2011, Celebrating Christmas in contemporary Poland [w:] The Ritual Year 6. The Inner and the Outer, red. Mare Kõive, Tartu: ELM Department of Folkloristics, EKM Teaduskirjastus/ ELM Scholarly Press, s. 219–248.
 • 2011, Das Motiv des Gottesschutzes in “St. Patrick’s Breastplate” im Vergleich zu ähnlichen Motiven in jüdisch-christlichen, gnostischen und finnischen Traditionen, „Anthropos”, nr 106 (2), s. 611–617.
 • 2011, “Celtic Spirituality” in Contemporary Ireland [w:] Ireland’s New Religious Movements, red. Olivia Cosgrove, Laurence Cox, Carmen Kuhling and Peter Mulholland, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, s. 300–316.

Projekty badawcze

 • 2009-2010 uczestnictwo w projekcie The Thin End of the Wedge, którego główny koordynator miał siedzibę w Irlandii Północnej; celem projektu było zwalczanie przejawów rasizmu i sektarianizmu w Irlandii Północnej;
 • 1996 uczestnictwo w projekcie Inventory of the religious heritage on Irish off-shore ‘holy' islands and development of a caretaking strategy for the monuments w trakcie międzynarodowego kampusu na wyspie Clare w Irlandii, zorganizowanego przez European Union General Directorate of Cultural Affairs w ramach European Heritage Campuses.

Inne osiągnięcia

 • stypendystka TEMPUSa (University College Cork w Irlandii, University College Dublin w Irlandii, National University of Ireland, Galway w Irlandii);
 • stypendystka DAAD (Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu/Niemcy);
 • uczestniczyła w bezpośredniej wymianie międzyuczelnianej (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg w Erlangen/Niemcy).
 • uczestniczyła w licznych konferencjach zagranicznych i krajowych;
 • uczestniczyła w licznych międzynarodowych kursach i warsztatach w Niemczech, Irlandii i na Łotwie.