Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Artur Przybysławski

Prof. dr hab. Artur Przybysławski

e-mail: artur.przybyslawski@uj.edu.pl

Wykładowca języka tybetańskiego, filozofii buddyjskiej i europejskiej, tłumacz (j. tybetański, angielski i niemiecki). Doktorat (WF UJ): Myśl Talesa i Heraklita w filozofii Arystotelesa, Hegla, Nietzschego i Heideggera. Habilitacja na podstawie monografii Buddyjska filozofia pustki. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; nagrodzony wyróżnieniem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Autor powieści Pan Profesor (nagroda w Konkursie Literackim Gdańska 2019) i Pana Profesora dziennik sekretny.

Zainteresowania naukowe

 • filozofia buddyjska Tybetu,
 • kultura Tybetu,
 • filozofia starożytna i nowożytna,
 • retoryka,
 • literatura i teoria literatury.

Najważniejsze publikacje

 • 2023, Thales and the Beginnings of European Reflection, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, ss. 182.
 • 2021, Short Dorjé Chang Mahāmudrā Invocation by Bängar Jampäl Zangpo with commentaries by 8th Karmapa Mikyö Dorjé, Karma Chagmé,15th Karmapa Khakhyab Dorjé, Rinchen Dargyä, Gänpo Tshepäl and life-story of the author by 8th Karmapa Mikyö Dorjé, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 164.
 • 2021, Remarks on the term tshad ma’i skyes bu and the notion of novelty of valid cognition in the bKa’ brgyud tradition, “Revue d’Etudes Tibétaines”, no. 61, Octobre, ss. 323-328.
 • 2019, III Karmapa Rangdźung Dordźe, V Szamar Konczog Jenlag, Lodro Thaje, XV Karmapa Khakhjab Dordźe, Siastra rozróżniająca świadomość uwarunkowaną i świadomość pierwotną wraz z komentarzami, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 244.
 • 2017, Cognizable Object in Sa skya Pandita. Edition and annotated translation of the first chapter of Tshad ma rigs gter by Sa skya Paṇḍita and the first chapter of Tshad ma rigs pa’i gter gyi don gsal bar byed pa by Go rams pa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017, ss. 164.
 • 2017, Buddyjska epistemologia Tybetu. Studia i przekłady, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 224.
 • 2016, States of non-cognizing mind in Tshad ma rigs gter According to Go rams pa, „Journal of Indian Philosophy“ 44, ss. 393-410.
 • 2016, Podstawy teorii wnioskowania buddyjskiej epistemologii Tybetu, „Kwartalnik Filozoficzny”, ss. 121-140.
 • 2015, Remarks on the Misuse of the Term “Ontology” in Madhyamaka Studies, “The Polish Journal of the Arts and Culture” 16 (4), ss. 113-122.
 • 2009, Buddyjska filozofia pustki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 280 (monografie FNP); wznowienie 2010.

Projekty badawcze

 • 2022, Grant w międzynarodowym projekcie 84000 – Translating the words of the Buddha (nr. Grantu 2022-GA-169).
 • 2017, przekład i opracowanie tekstów bla ma rgyang 'bod (Grant Karma Guen Foundation zrealizowany w International Institute of Asian and Tibetan Studies).

Inne osiągnięcia

 • Finansowanie publikacji powieści Pana Profesora dziennik sekretny przez Krakow UNESCO City of Literature.
 • Nagroda w Konkursie Literackim Miasta Gdańska 2019 za powieść Pan Profesor.
 • 1998 - stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 • 1999 - wyróżnienie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za przekład książki Thomasa de Quincey'a Ostatnie dni Immanuela Kanta.
 • Popularyzacja nauki: Pustka jest radością, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka, Warszawa: Iskry 2010, ss. 220, (przekład angielski, niemiecki, włoski, rosyjski); Świat jest tylko umysłem, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka, Warszawa: Iskry 2018, ss. 200, (przekład angielski).