Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Artur Przybysławski

Dr hab. Artur Przybysławski

e-mail: artur.przybyslawski@uj.edu.pl

Wykładowca języka tybetańskiego i filozofii buddyjskiej, tłumacz (j. angielski i tybetański). W 2001 roku doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Myśl Talesa i Heraklita w filozofii Arystotelesa, Hegla, Nietzschego i Heideggera (promotor: prof. dr hab. Władysław Stróżewski). Habilitacja w październiku 2010 na podstawie książki Buddyjska filozofia pustki. Do roku 2011 pracował w Katedrze Historii Filozofii na Uniwersytecie Łódzkim.  Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tłumacz nagrodzony wyróżnieniem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Zainteresowania naukowe

 • filozofia buddyjska Tybetu,
 • kultura Tybetu,
 • filozofia starożytna,
 • retoryka,
 • literatura i krytyka literatury.

Najważniejsze publikacje

 • 2017, Cognizable Object in Sa skya Pandita. Edition and annotated translation of the first chapter of Tshad ma rigs gter by Sa skya Paṇḍita and the first chapter of Tshad ma rigs pa’i gter gyi don gsal bar byed pa by Go rams pa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017, ss. 164.
 • 2017,Buddyjska epistemologia Tybetu. Studia i przekłady, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 224.
 • 2017, Ogólne pojęcie świadomości w filozofii tybetańskiej. Uwagi filologiczno-filozoficzne, "Kwartalnik Filozoficzny" 2, ss. 95-109.
 • 2016, Tales i początki refleksji europejskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 218.
 • 2016, Podstawy teorii wnioskowania buddyjskiej epistemologii Tybetu, "Kwartalnik Filozoficzny" 4, ss. 121-140.
 • 2016, States of non-cognizing mind in Tshad ma rigs gter According to Go rams pa, "Journal of Indian Philosophy" 44, ss. 393-410.
 • 2014, Nagardżuna, Filozofia pustki i współzależnego wyłaniania, przeł. A. Przybysławski, Kęty: Marek Derewiecki, ss. 196.
 • 2012, VIII Karmapa Mikjo Dordźe, Pochodnia madhjamiki szentong, przeł. A. Przybysławski, Warszawa: Iskry, ss.140.
 • 2009, Buddyjska filozofia pustki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 280 (monografie FNP); wznowienie 2010.
 • 2004, Coincidentia oppositorum, Gdańsk: słowo / obraz terytoria, ss. 184.

Projekty badawcze

 • 2017, przekład i opracowanie tekstów bla ma rgyang 'bod (Grant Karma Guen Foundation zrealizowany w International Institute of Asian and Tibetan Studies).

Inne osiągnięcia

 • Stała współpraca z International Institute of Asian and Tibetan Studies, Malaga (Hiszpania).
 • 1998 - stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
 • 1999 - wyróżnienie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za przekład książki Thomasa de Quincey'a Ostatnie dni Immanuela Kanta;
 • nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe i pracę dydaktyczną.