Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Andrzej Mrozek

Dr Andrzej Mrozek

e-mail: andrzej.mrozek@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • kultura i historia starożytnego Bliskiego Wschodu;
 • kultura pałacowa późnego brązu i Ugarit;
 • chrześcijaństwo;
 • judaizm. 

Najważniejsze publikacje

 • 2014 Kosmogonie starożytnego Bliskiego Wschodu, Bóg Stwórca, red. Antoni Paciorek, (Scripturae Lumen 6) Tarnów, s. 481-499.
 • 2014 Kultura religijna Ugaritu, Religie w świecie śródziemnomorskim, red. K. Kochańczyk – Bonińska, L.  Misiarczyk, Warszawa, s. 13-28.
 • 2013 Chrześcijaństwo jako herezja wczesnego judaizmu, "The Polish Journal of the Art and Culture", 5 (2/2013) s. 9-26.
 • 2013 Unikalny zwój Tory z Bolonii – pierwsza odsłona w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uwagi na marginesie prezentacji, "The Polish Journal of the Art and Culture", 8 (5/2013) s. 139-156.
 • 2012 Pierwsze wieki chrześcijaństwa, "Estetyka i Krytyka/ The Polish Journal of the Art and Culture", 3/2012  s. 125-152.
 • 2010 Diversi ambienti dell'uso di scrittura indicati nella Bibbia ebraica, "Studia Judaica" 2(26), s. 171-185.
 • 2008 Religie Syrii, Palestyny i Arabii, Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, red. J. Drabina, K. Pilarczyk, Kraków s. 259-310.
 • 2008 Ugarit (Ras Szamra) – w 80-lecie odkryć, w: Cykl Baala z Ugarit, red. Ł. Toboła, Kraków-Mogilany, s. 9-34.
 • 2006 Religia Ugaritu w kontekście kultury Kanaanu i Starego Testamentu, "Portolana, Studia Mediterranea" t. 2, Kraków 15-24.
 • 1999 The Motif of the Sleeping Divinity, "Biblica" 80, s. 415-419.

Projekty badawcze

 • Książka w kulturze żydowskiej ID 38074  MNiSW.

Inne osiągnięcia

 • 1996-1997    Professore incaricato,  Gregoriana University, Rome;
 • 1997-1998    Professore incaricato,  Gregoriana University, Rome.