Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Michał Sokołowski

dr Michał Sokołowski

opiekun naukowy: dr hab. Anna Iwona Wójcik
e-mail: michal.sokolowski@doctoral.uj.edu.pl

Absolwent Porównawczych Studiów Cywilizacji (2014, praca magisterska poświęcona sztuce ceremonii herbacianej w Japonii), od 2014 roku doktorant w Zakładzie Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół, pozostającego pod wpływem klasycznej cywilizacji chińskiej, kręgu kulturowego Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Japonii i epok Kamakura, Muromachi, Edo.

Zainteresowania naukowe

  • kultura Japonii, zwłaszcza filozofia, sztuka i estetyka zen,
  • kultura Azji Wschodniej.

Najważniejsze publikacje

  • 2016, Estetyka zen w ogrodach japońskich [w:] red. Krzysztof Bałękowski, Dorota Litwin-Lewandowska, Człowiek, kultura, społeczeństwo – perspektywa filozoficzna, Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 21-34.
  • 2015, Haiku – historia, specyfika, wpływy zen [w:] red. Piotr Mróz, Małgorzata Ruchel, Anna Iwona Wójcik, Kultury Wschodu w świecie procesów globalizacyjnych, Kraków: Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, s. 213 – 242.
  • 2014, Historia ceremonii herbacianej w Japonii, "Estetyka i Krytyka" 35 (4/2014), red. Dominika Czakon, Natalia Anna Michna, Kraków: Instytut Filozofii UJ, współpraca wydawnicza: Wydawnictwo Nowa Strona, s. 171-203.

Inne osiągnięcia

  • nagroda za najlepszą pracę magisterską w zakresie filozofii Wschodu w roku akademickim 2013/14 w ramach projektu Poszerzenie Oferty Dydaktycznej UJ,
  • semestralny pobyt na Uniwersytecie w Kobe w roku akademickim 2016/17 w ramach wymiany bilateralnej, połączony ze stypendium JASSO.

Zainteresowania pozanaukowe

  • poezja,
  • gitara,
  • tenis stołowy.