Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc niematerialna

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji oferuje krótkoterminową pomoc psychologiczna osobom studiującym na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich, będącym w kryzysie psychicznym.

Równe szanse dla wszystkich studentów.

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ ma na celu opracowanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji zapewniających wszystkim studentom równe ich traktowanie w dostępie do edukacji. DON kieruje swoją pomoc do osób niepełnosprawnych (wzrokowo, słuchowo, ruchowo),osób z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem oraz osób z chorobami przewlekłymi.

StudiUJ bezpiecznie.

Inicjatywa Bezpieczny student ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa osobistego, udzielenie pomocy prawnej, psychologicznej studentom i doktorantom pokrzywdzonym przestępstwem lub dyskryminacją. Oferta skierowana jest też do studentów mających problemy związane z tokiem studiów lub poszukujących doradztwa zawodowego oraz do młodych rodziców.