Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Rada Programowa

Porównawcze studia cywilizacji

 • dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ (przewodniczący)
 • dr Paulina Niechciał
 • dr Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz

 

Studia nad buddyzmem

 • dr hab. Joanna Grela, prof. UJ (przewodnicząca)
 • dr Jakub Zamorski

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ (przewodniczący) 
 • dr Paulina Tendera (sekretarz)
 • dr Anna Kuchta
 • dr Piotr Michalik 
 • dr Jarosław Zapart

Skład komisji od roku akademickiego 2017/18.

Zespół Doradczy ds. Dydaktyki

W skład Zespołu wchodzą pracownicy KPSC, którzy otrzymali wyróżnienia za dydaktykę (nagrody Nagroda Pro Arte Docendi) i służą one pomocą w sprawach dydaktycznych.

Zespół ds. Promocji

 • dr Wojciech Kosior
 • dr Anna Kuchta
 • dr Elżbieta Olzacka

Komisja ds. plagiatów i polityka antyplagiatowa

Uniwersytet Jagielloński i Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji prowadzą politykę antyplagiatową (Regulamin studiów, § 13), a prace pisemne, składane: na zaliczenie części lub całości zajęć, jako prace egzaminacyjne, jako prace dyplomowe, na dowolnym etapie studiowania powinny być wynikiem samodzielnej pracy osoby studiującej (lub osób studiujących - w przypadku prac pisanych grupowo).

Osoba prowadząca zajęcia ma prawo wystąpić o pisemne oświadczenie osoby studiującej, które potwierdza, że dana praca została napisana w sposób samodzielny i jest przedstawiana do oceny po raz pierwszy.

W przypadku wykrycia plagiatu zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie.

Komisja ds. plagiatu w KPSC składa się z dr Grażyny Bąkowskiej-Czerner (stała członkini) oraz osoby/osób zaangażowanych w konkretną sytuację (np. koordynator kursu, w przypadku którego doszło do podejrzenia plagiatu). Przynajmniej jedna osoba w komisji jest samodzielnym pracownikiem naukowym.