Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy religijnej kultury Tybetu. Splątana historia

Podstawy religijnej kultury Tybetu. Splątana historia

Joanna Grela, Podstawy religijnej kultury Tybetu. Splątana historia, Wydawnictwo Nowa Strona, Kraków, Bielsko-Biała 2015.

Choć buddyzm wywarł silny wpływ i wciąż odgrywa ważną rolę w kulturze Tybetu, u podstaw tybetańskiej kultury religijnej, tak starożytnej, jak i współczesnych jej przejawów, leżą rozmaite, wciąż mało przebadane, ludowe i przedbuddyjskie idee oraz praktyki.  Buddyzm, asymilując się  w Tybecie, nie tylko – co podkreśla i wykazuje Autorka – nie wyeliminował postaw i zachowań stojących w sprzeczności ze swoim systemem normatywnym, jak rytuały dywinacyjne, rytuały związane z zapewnianiem pomyślności, sprowadzaniem duszy czy lokalne kulty  ludowe, lecz wchłonął je i w wielu wypadkach sam się do nich dostosował. Publikacja zwraca ponadto uwagę na transkulturowość badanego obszaru, pluralizm występujących na Wyżynie Tybetańskiej idei i praktyk (na przykład związanych z prapoczątkiem czy z kultem gór), będący efektem mobilności, licznych kontaktów i wzajemnych oddziaływań zachodzących między ludami koczowniczymi, kupcami, pielgrzymami, podróżnikami i sąsiadującymi ludami osiadłymi.

 

Spis treści

Uwagi dotyczące pisowni i wymowy

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział pierwszy: Podstawowe zespoły tybetańskich wierzeń

1.1 Religia ludowa

1.2 Bon

            1.2.1 Rozważania etymologiczno-semantyczne

            1.2.2 Stan badań

            1.2.3 Zarys historii

1.3 Buddyzm w Tybecie

            1.3.1 Stan badań

            1.3.2 Początki buddyzmu w Tybecie – religijne i polityczne transformacje historii

Rozdział drugi: Mity i mitologemy

2.1 Tybetańskie mity o początku

            2.1.1 Kosmogonie monistyczne

            2.1.2 Kosmogonie dualistyczne

            2.1.3 Mity antropogeniczne 

2.2 Mitologem tęczy

2.3 Herosi kulturowi

            2.3.1 Mityczni władcy

            2.3.2 Tybetański epos bohaterski o Gesarze

            2.3.3 Legendarni specjaliści religijni – herosi cywilizujący

Rozdział trzeci: Główne idee, ich reprezentacje i wybrane praktyki kulturowe

3.1 Wertykalny trójpodział świata i kult gór

            3.1.1 Kulty ludowe związane z górami

            3.1.2 Pielgrzymki i praktyki okrążania

                        3.1.2.1 Przykładowe góry

                        3.1.2.2 Przykładowe jeziora

3.2 Wielość niewidzialnych istot. Pojęcie skalania

3.3 Wybrane rytuały i metody radzenia sobie z duchami 

3.4 Tybetańskie rozumienie duszy

Zakończenie

Aneks 1

Rytuał bsang

Aneks 2

Fotografie

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

Summary