Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Porównawcze studia cywilizacji

Porównawcze studia cywilizacji

Porównawcze studia cywilizacji – The Polish Journal of the Art and Culture 3 (3/2012), red. A. Świerzowska, B. Prochwicz-Studnicka, B. Gierek, A. Kowalska.

Publikacja „Porównawcze studia cywilizacji" została poświęcona wybranym aspektom czterech cywilizacji: Zachodu, islamu, subkontynentu indyjskiego i Dalekiego Wschodu, poprzedzonym dwoma rozdziałami teoretycznymi podejmującymi tematy kolejno: niektórych koncepcji cywilizacji oraz schematów pojęciowych charakterystycznych dla wybranych kręgów kulturowych.

Cechą charakterystyczną tomu „Porównawcze studia cywilizacji" jest celowe przyjęcie przez Autorów rozmaitych perspektyw badawczych, co uczyniło z publikacji opracowanie interdyscyplinarne, mogące zainteresować szerszy krąg czytelników, chętnych do poznania zarówno odmiennych wzorów kulturowych, jak i samych procesów ich rozwoju.

Celem, jaki założyli sobie Autorzy poszczególnych tekstów, było „dostarczenie czytelnikowi merytorycznej wiedzy, która może stać się podstawą do pogłębionej refleksji" oraz zainspirowanie do „rozwijania wrażliwości na zróżnicowanie cywilizacyjne świata". W dynamicznie rozwijającym się świecie, gdzie coraz łatwiejsze i częstsze stają się kontakty międzycywilizacyjne, taka kompetencja wydaje się niezbędna.

 

Autorami tekstów są pracownicy i współpracownicy Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Opracowanie ukazało się w ramach czasopisma The Polish Journal of the Arts and Culture 3 (3/2012).

Zobacz całość.