Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kandydaci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Specjalista kompetencji międzykulturowych

Dwusemestralne studia podyplomowe

Kompetencje międzykulturowe to umiejętności pozwalające na efektywne funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym. Poznanie specyfiki kultur, z których pochodzą nasi partnerzy biznesowi, członkowie zespołów projektowych czy znajomi, spotkani podczas zagranicznej podróży wakacyjnej, znacząco wpływa na przebieg interakcji. Wiedza o historii, tradycji i obyczajowości regionów świata staje się najważniejszym atutem w pomyślnej komunikacji i podejmowaniu współpracy. Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania własnej kultury i kultur obcych staje się pożądaną kompetencją dla wszystkich, którzy funkcjonują w środowisku wielokulturowym i na co dzień spotykają się z cudzoziemcami. 

Oferta studiów skierowana jest do:

  • trenerów, coachów, nauczycieli, którzy planują prowadzenie szkoleń dla grup przygotowujących się do podjęcia pracy w międzynarodowym środowisku;
  • nauczycieli, opiekunów i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską;
  • managerów i pracowników działów HR pragnących podnieść swoje umiejętności w zakresie zarządzania różnorodnością lub podnieść efektywność międzynarodowej kadry w firmie;
  • pracowników administracji publicznej, w tym funkcjonariuszy straży granicznej, wojska, policji, straży miejskiej, pracowników wojewódzkich oddziałów ds. cudzoziemców, którzy w zakresie swoich obowiązków spotykają się z obcokrajowcami, ale także podejmują współpracę z międzynarodowymi agencjami śledczymi;
  • pracowników organizacji pozarządowych, szczególnie o charakterze edukacyjnym i artystycznym, planujących realizację międzynarodowych projektów;
  • dziennikarzy, reportażystów, fotoreporterów, podróżników, którzy chcą zyskać dodatkową wiedzę o rejonach, którymi się interesują.

Oferta studiów

Studia przygotowują do samodzielnego projektowania, realizacji i ewaluacji prowadzonych aktywnymi metodami szkoleń dla osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki komunikacji międzykulturowej. W toku programu słuchacz uzyskuje kompleksową wiedzę z zakresu kulturoznawstwa międzykulturowego.

W toku cyklu kulturoznawczego słuchacze zapoznają się z wiedzą o krajach i regionach należących do głównych cywilizacji współczesnego świata: islamu, konfucjańskiej, indyjskiej oraz mezoamerykańskiej. Program umożliwia nabycie specjalistycznych umiejętności analitycznych, interpretacyjnych i komparatystycznych w aspekcie analizy zjawisk kulturowych i międzykulturowych, które pozwalają na lepsze zrozumienie roli kulturowego zróżnicowania współczesnego świata. Realizowany materiał podejmować będzie zagadnienia: kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne określające mechanizmy współczesnych stosunków międzynarodowych. Nacisk zostanie położony zarówno na wiedzę o historii, tradycji, religii wybranych regionów, jak i na praktyczny aspekt codziennych sytuacji w kontaktach z obcokrajowcami. Poruszane zagadnienia przygotowują do podjęcia interakcji o charakterze zawodowym i towarzyskim w środowisku wielokulturowym z poszanowaniem dla kultury reprezentowanej przez partnerów.

Uzyskane umiejętności oraz wiedza z zakresu komunikacji międzykulturowej pozwalają na kompetentne i efektywne realizowanie projektów szkoleniowych i działań edukacyjnych w branżach i instytucjach prowadzących swoją działalność na skalę międzynarodową.

Studia trwają dwa semestry, kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów

Cykl kulturoznawczy


Moduł I - Systemy religijne i filozoficzne – 30 godz.
Moduł II – Zagadnienia społeczno-polityczno-gospodarcze – 48 godz.
Moduł III – Komunikacja międzykulturowa z elementami języka – 58 godz.
Moduł IV – Od konfliktu kulturowego do wojny cywilizacji – 4 godz.
Moduł V – Praca ze stereotypami. Warsztat antydyskryminacyjny – 4 godz.
Moduł VI – Psychologia międzykulturowa – 4 godz.
Moduł VII – Komunikacja międzykulturowa – 12 godz. 
Moduł VIII – Komunikacja niewerbalna – 12 godz.
 

Szczegółowy program studiów znajduje się tutaj.

Rekrutacja

Wymagania wstępne
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów jednolitych studiów magisterskich, absolwentów studiów I i II stopnia oraz dla studentów studiów II stopnia.  W szczególności dla osób prowadzących lub planujących prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, realizację projektów edukacyjnych, integracyjnych, mediatorskich w środowiskach międzynarodowych i wielokulturowych. 
 

Wymagane dokumenty
Kwestionariusz zgłoszeniowy (pobierz w wersji .pdfpobierz w wersji .doc), dyplom lub odpis dyplomu. Uzupełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu KPSC (sekretariat czynny jest w godzinach 10-14, poza godzinami pracy dokumenty można zostawić w srebrnej skrzynce podawczej przy drzwiach do sekretariatu) lub przesłać pocztą na adres:

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków

z dopiskiem: "Studia podyplomowe. Specjalista kompetencji międzykulturowych"

Zasady rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań wstępnych (jeżeli nie zostanie wypełniony limit miejsc, odbędzie się dodatkowa rekrutacja).

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Opłata za studia podyplomowe
4 500 zł (istnieje możliwość płatności w dwóch ratach)

Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 30 osób

Termin rekrutacji
od 30.05 do 30.09.2019

Początek studiów
12.10.2019

Terminy zajęć
Studia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych

Kierownik studiów udziela dodatkowych informacji: dr Renata Iwicka, renata.iwicka@uj.edu.pl

Nasza FB grupa