Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IX edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój" na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności, innowacyjności i promocji Polski

W tym roku tematyka konkursu została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej.

Ponadto, jak dotychczas oczekujemy na prace z zakresu marketingu terytorialnego i narodowego.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się w „Regulaminie konkursu", zamieszczonym na stronie Terazpolska.pl w zakładce „Konkurs prac magisterskich".

Atutem konkursu są atrakcyjne nagrody pieniężne oraz uroczysta oprawa gali finałowej, odbywającej się z udziałem przedstawicieli Prezydenta RP, ministrów oraz reprezentantów świata nauki. Imprezą towarzyszącą jest konferencja naukowa „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką".

Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój" zyskał status jednego z najpopularniejszych i zarazem najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich w naszym kraju. Udział w nim wpływa pozytywnie na wizerunek laureatów i zwiększa prestiż ich macierzystych uczelni oraz promotorów. Informacje o konkursie trafiają do mediów ogólnopolskich, regionalnych i studenckich.

Więcej informacji udziela p. Agnieszka Żelechowska biuro@terazpolska.pl

 

 

 

KONKURS TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ

TEMATYKA KONKURSU

WYDZIAŁ

HASŁA GŁÓWNE

HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE

·         EKONOMIA

·         FINANSE

·         STUDIA LOKALNE I REGIONALNE

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:

·         INNOWACYJNOŚĆ

·         PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

·         KONKURENCYJNOŚĆ

·         rozwój i wspieranie przedsiębiorczości

·         konkurencyjność i innowacyjność polskich produktów, firm, branż i regionów

·         badania i rozwój

·         rozwój społeczno-ekonomiczny miast i regionów

·         umiędzynarodowienie polskiej Gospodarki

·         rynki finansowe a rozwój i konkurencyjność Polski

·         strategie rozwoju i strategie marketingowe miast i regionów

·         marka Polski, promocja kraju w świecie, jego regionów i produktów

·         SOCJOLOGIA

·         PSYCHOLOGIA

·         NAUKI SPOŁECZNE

·         FILOZOFIA

·         PRAWO I ADMINISTRACJA

·         KULTUROZNAWSTWO

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:

·         LUDZIE

·         POTENCJAŁ

·         UWARUNKOWANIA

·         marka Polska, promocja Polski w świecie

·         wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie

·         dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji

·         instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności i rozwoju Polski (system prawny, sfera edukacji i nauki, instytucje wsparcia biznesu i in.)

·         marketing polskich miast i regionów

·         spójność społeczno-ekonomiczna Polski, społeczne i demograficzne wyzwania Rozwoju

·         rola kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego w rozwoju Polski

·         NAUKI POLITYCZNE

·         DZIENNIKARSTWO

·         STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

POLSKA W ŚWIECIE:

·         TOŻSAMOŚĆ

·         WIZERUNEK

·         PROMOCJA

·         promocja Polski w świecie

·         Polska w stosunkach międzynarodowych

·         działania marketingowe polskich miast i regionów

·         promocja kulturalna i naukowa (w tym zarządzanie w kulturze i nauce, promocja kształcenia, innowacyjności i kreatywności, promocja polskich osiągnięć naukowych, edukacyjnych i kulturalnych w kraju i w świecie)

·         wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie

·         WYDZIAŁY ROLNICZE I DOTYCZĄCE OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

·         rozwój, konkurencyjność i promocja sektora rolno-spożywczego

·         produkty i specjalności regionalne

·         międzynarodowa konkurencyjność sektora rolno-spożywczego

·         rozwój obszarów wiejskich

·         ZARZĄDZANIE

·         MARKETING

PROMOCJA POLSKICH OSIĄGNIĘĆ, DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA

·         marka Polska, promocja Polski w świecie

·         działania marketingowe polskich miast i regionów

·         międzynarodowe sukcesy polskich branż i firm

·         dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji

·          skuteczność i efektywność strategii i narzędzi zarządzania i Marketingu

·         polskie branże/firmy/produkty flagowe, ich konkurencyjność, rozwój i promocja

·         TURYSTYKA

·         REKREACJA

·         SPORT

ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU

·         rozwój i promocja turystyki (w tym konkurencyjność oferty turystycznej, turystyczna marka regionów i miast Polski)

·         konkurencyjność i promocja polskiego sportu (w tym promocji Polski poprzez sport i promocja polskiego sportu)

·         produkty i specjalności regionalne

 

Data opublikowania: 18.06.2015
Osoba publikująca: Wojciech Kosior