Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czasopismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" zaprasza do współpracy!

Serdecznie zapraszamy do współpracy na łamach pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture", które tworzy płaszczyznę wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą - jej naturą, procesami zmieniającymi jej kształt w przeszłości i współcześnie, formami, jakie przybiera i przybierała w różnych kręgach cywilizacyjnych.

Interdyscyplinarny profil naszego czasopisma pozwala na łączenie na jego łamach różnych perspektyw badawczych: filozoficznej, kulturoznawczej, antropologicznej, socjologicznej, religioznawczej, literaturoznawczej i in. W sposób szczególny pismo nasze jest nakierowane na prezentowanie najnowszych badań z zakresu szeroko pojętego kulturoznawstwa. Zapraszamy do nadsyłania tekstów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 

Jesteśmy otwarci na publikacje:

  • artykułów o charakterze teoretycznym
  • materiałów o profilu metodologicznym
  • opracowań będących wynikiem badań empirycznych
  • raportów i komunikatów z badań
  • tłumaczeń artykułów naukowych obejmujących zagadnienia kulturoznawcze
  • recenzji i omówień tekstów istotnych z punktu widzenia tej dziedziny wiedzy.

 

„The Polish Journal of the Arts and Culture" jest serią czasopisma „Estetyka i Krytyka" (5 pkt na ministerialnej liście czasopism punktowanych), indeksowanego w ramach Index Copernicus, e-Publikacje Nauki Polskiej oraz The Central European Journal of Sciences and Humanities.

„The Polish Journal of the Arts and Culture" jest czasopismem recenzowanym (double­blind peer review). Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Teksty do najbliższych tomów prosimy przesyłać w wersji elektronicznej w formacie doc. na adres pjac@uj.edu.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia witryny internetowej czasopisma!

Data opublikowania: 14.06.2015
Osoba publikująca: Wojciech Kosior