Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium: Najstarszy w Europie zwój Tory typu orientalnego

Mauro Perani to profesor Uniwersytetu w Bolonii i doktor honoris causa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Jest światowej klasy specjalistą w zakresie manuskryptów hebrajskich i żydowskiej kultury materialnej. W styczniu bieżącego roku prof. Perani rozpoczął prace nad zwojem Tory (Pięcioksięgu Mojżeszowego) odnalezionym w magazynie biblioteki Uniwersytetu Bolońskiego. Szybko okazało się, że manuskrypt ma ogromną wartość.

Na czym polega waga niniejszego odkrycia? Tekst Pięcioksięgu ma fundamentalne znaczenie religijne dla judaizmu i chrześcijaństwa. Wiek treści Tory ocenia się na 2500-3000 lat, jednakże najstarsze fragmentaryczne manuskrypty pochodzą dopiero z ok. III w. p.n.e. a pierwsze kompletne – dopiero z IX w. n.e. Różnica czasowa między hipotetyczną datą powstania tradycji Pięcioksięgu a datą jej spisania jest więc ogromna.

Co więcej, różnice między wariantami tekstu bywają znaczne. Wynikają one z różnych tradycji interpretacyjnych i komentatorskich, jak też z powodów tak prozaicznych jak umiejętności techniczne samego skryby. Te różnice przekładają się z kolei na interpretację treści biblijnych, co w dalszej kolejności ma konsekwencje teologiczne. Wszystko razem oznacza to, że każdy odkryty rękopis tekstu Tory umożliwia bardziej kompleksowe poznanie rozwoju jej treści. Zwój Tory odnaleziony przez prof. Perani jest obecnie najstarszym tego typu na świecie a niniejsze seminarium będzie pierwszą publiczną prezentacją tego znaleziska.


Termin: 23 maja o godz. 11.00 w Sali Kazimierzowskiej Collegium Maius.

Data opublikowania: 16.11.2013
Osoba publikująca: Małgorzata Kniaź