Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przypominamy, że prace pisemne zaliczeniowe, egzaminacyjne i dyplomowe powinny być efektem samodzielnej pracy osoby studiującej

Osoba prowadząca zajęcia ma prawo wystąpić o pisemne oświadczenie osoby studiującej, które potwierdza, że dana praca została napisana w sposób samodzielny i jest przedstawiana do oceny po raz pierwszy

Wszystkim osobom studiującym przypominamy, że Uniwersytet Jagielloński prowadzi politykę antyplagiatową (Regulamin studiów, § 13), a prace pisemne, składane:

  • na zaliczenie części lub całości zajęć,
  • jako prace egzaminacyjne,
  • jako prace dyplomowe,

na dowolnym etapie studiowania powinny być wynikiem samodzielnej pracy osoby studiującej (lub osób studiujących - w przypadku prac pisanych grupowo).

Osoba prowadząca zajęcia ma prawo wystąpić o pisemne oświadczenie osoby studiującej, które potwierdza, że dana praca została napisana w sposób samodzielny i jest przedstawiana do oceny po raz pierwszy.

W przypadku wykrycia plagiatu zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie.