Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Reprezentacja Katedry na 12 POLSKIM ZJEZDZIE FILOZOFICZNYM

Referaty przedstawią prof. dr hab. Marta Kudelska, dr hab. Agata Świerzowska, prof. UJ, dr Jarosław Zapart oraz nasz student i tegoroczny absolwent studiów nad buddyzmem, p. Dominik Nowakowski

Informujemy, że w dniach 11-16 września 2023 roku odbywa się XII Polski Zjazd Filozoficzny, organizowany przez Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Komitet Nauk Filozoficznych PAN. Reprezentanci i reprezentantki Katedry przedstawią swoje wystąpienia w Sekcji Pozaeuropejskich Tradycji Filozofii, której celem podzielenie się wynikami swoich dociekań przez badaczy szeroko rozumianych filozofii Wschodu.

W czwartek (14.09), w ramach Sekcji Pozaeuropejskich Tradycji Filozofii, będzie można wysłuchać referatów:

  • Różnorodność środków przekazu w nauczaniu. Wybrane przykłady z Upaniszad (prof. dr hab. Marta Kudelska),
  • Między ontologią a etyką – dialogi kobiet upaniszad w wymiarze filozoficznym (p. Dominik Nowakowski).
  • Ahinsa w interpretacji i praktyce Wandy Dynowskiej-Umadevi (dr hab. Agata Świerzowska, prof. UJ).

W piątek (15.09), również w ramach Sekcji Pozaeuropejskich Tradycji Filozofii, będzie można wysłuchać referatu:

  • Koncepcja nieuwarunkowania (asaṃskr̥ta) a problem transcendencji i realności w buddyzmie mahajany (dr Jarosław Zapart).

Abstrakty wystąpień można znaleźć w programie konferencji.

Fotografie z czwartkowych wystąpień przedstawicielek i przedstawicieli KPSC na XII Zjeździe Filozoficznym: 1- prof. dr hab. Marta Kudelska podczas referatu; 2- p. Dominik Nowakowski podczas referatu; 3- dr hab. Agata Świerzowska, prof. UJ podczas referatu.

Zobacz galerię zdjęć