Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady organizacji lektoratów z języka angielskiego w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ 2023/2024

Dot. studentów II roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich

Prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji lektoratów w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ 2023/24, które uwzględniają zmiany wprowadzone w Zarządzeniu nr 138 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 grudnia 2022 par. 9. Przypominamy, że zgodnie z programami studiów w KPSC lektorat z języka angielskiego jest obowiązkowy dla studentów I stopnia (licencjackich) na drugim roku studiów oraz dla studentów II stopnia (magisterskim) na pierwszym roku studiów.

STUDIA I STOPNIA - w KPSC dot. osób na drugim roku studiów

 • Osoby studiujące na pierwszym stopniu studiów zapisują się do grup dedykowanych na swoich kierunkach.
 • W drugiej turze rejestracji wszyscy mogą zapisać się do wybranej grupy na dowolnym kierunku i ze względu na niewielkie różnice w programach lektoratu na I stopniu studiów wybór grupy na innym kierunku lub wydziale nie ma negatywnych konsekwencji.
 • Uczęszczanie na zajęcia jest obowiązkowe z jednym wyjątkiem: można zaliczyć lektorat, przedstawiając certyfikat z listy certyfikatów Załącznika nr 1 do zarządzenia nr 138 Rektora UJ z dnia 13 grudnia 2022 r. Więcej informacji na temat zaliczenia lektoratu za pomocą certyfikatu można znaleźć tutaj.
 • Osoby, które zaliczyły lektorat certyfikatem nie tracą żetonów i mogą je wykorzystać na dowolnie wybrane kursy z oferty JCJ.
 • Osoby studiujące na pierwszym stopniu studiów, które nie zaliczyły obowiązkowego lektoratu objętego programem studiów, są uprawnione do przystąpienia do egzaminu końcowego z języka obcego z możliwością wcześniejszych konsultacji z lektorem. Konsultacje przedegzaminacyjne przysługują każdej osobie, która zarejestruje się na egzamin, jednak uczestnictwo w nich nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.

UWAGA!Od roku akademickiego 2023/2024 egzamin eksternistyczny z języka angielskiego jest organizowany na poziomach nie wyższych niż B2.

STUDIA II STOPNIA - w KPSC dot. osób na pierwszym roku studiów

 • Osoby studiujące na drugim stopniu studiów zapisują się do grup dedykowanych na swoich kierunkach.
 • Technicznie istnieje możliwość zapisania się do grupy na innym kierunku/wydziale, jednak w przypadku studiów drugiego stopnia, na którym programy kursów językowych różnią się w większości na poziomie kierunków, wiąże się to z podpięciem lektoratu o programie innym niż określony w programie studiów danej osoby. Takie przypadki powinny być indywidualnie akceptowane przez Kierownika Katedry.
 • Z lektoratu można się zwolnić, analogicznie do pierwszego stopnia studiów, przedstawiając certyfikat z listy certyfikatów  Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 138 Rektora UJ z dnia 13 grudnia 2022 r. Więcej informacji na temat zaliczenia lektoratu za pomocą certyfikatu można znaleźć tutaj.

UWAGA! Do zwolnienia się wystarczy certyfikat na poziomie C1, co stanowi powrót do zasad sprzed roku 2020.

 • Osoby, które zaliczyły lektorat certyfikatem nie tracą żetonów i mogą je wykorzystać na dowolnie wybrane kursy z oferty JCJ.
 • Od roku 2023/2024 wprowadzono możliwość ubiegania się o podejście do egzaminu bez obowiązku uczęszczania na zajęcia. (Poniżej ust.  3 i 4 § 9  Zarządzenia nr 138 Rektora UJ z dnia 13 grudnia 2022 r):

3. Student studiów drugiego stopnia oraz student jednolitych studiów magisterskich może przystąpić do egzaminu końcowego z języka obcego na poziomie zgodnym z wymogami wynikającymi z programu studiów, bez konieczności udziału w zajęciach w ramach lektoratu, za uprzednią zgodą wyrażoną przez dziekana. Egzamin końcowy zapewnia weryfikację wszystkich efektów uczenia się realizowanych w trakcie lektoratu z języka obcego.

4. Zgodę, o której mowa w ust. 3, należy uzyskać przed upływem terminu rejestracji na przedmioty prowadzone w cyklu rocznym natomiast w przypadku odmowy wyrażenia zgody przez dziekana student jest zobowiązany do rejestracji internetowej na lektorat na zasadach ogólnych.

5. Student w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lub 3, składa w sekretariacie JCJ podanie o dopuszczenie do egzaminu potwierdzone przez dziekana.

 • UWAGA! Osoby, które uzyskają wyżej wymienioną zgodę dziekana są zobowiązane do poinformowania JCJ o uzyskanej zgodzie i zapisania się do grupy na swoim kierunku. Jest to konieczne, by zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego.
 • Zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia nie uwalnia żetonów, które zostają wykorzystane na zapisanie się do grupy i podejście do egzaminu.