Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Referat “Cultural Mobilization in Ukraine during the Russian Invasion of 2022" dr Elżbiety Olzackiej podczas ASN2023 Annual World Convention, organizowanym przez Association for the Study of Nationalities, Harriman Institute oraz Columbia University w Nowym Jorku

W dniach 18-20 maja 2023 roku dr Elżbieta Olzacka brała udział w ASN2023 Annual World Convention, organizowanym przez Association for the Study of Nationalities, Harriman Institute oraz Columbia University w Nowym Jorku, przedstawiając referat “Cultural Mobilization in Ukraine during the Russian Invasion of 2022". Podczas pobytu w Nowym Jorku dr Olzacka brała również udział w spotkaniach w Towarzystwie Naukowym im. Tarasa Szewczenki, które jest jednym z ważniejszych centrow ukraińskiej kultury i nauki w Stanach Zjednoczonych oraz odwiedziła Ukrainian Institute of America. Wyjazd na był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Wydziału Filozoficznego w ramach inicjatywy ID UJ.

Fotografie dr Elżbiety Ozackiej z pobytu w Nowym Jorku: 1- materiały z konferencji ASN2023 World Convention; 2- zakończenie roku na Columbia University; 3- Columbia University, główny budynek; 4- widok na Manhattan z Brooking Bridge; 5- jeden z referatów prezentowanych na konferencji.
Zobacz galerię zdjęć