Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracje wyboru promotora - dot. 3 roku studiów I stopnia i 2 roku studiów II stopnia

Osoby przystępujące do pisania prac dyplomowych (3 rok studiów I stopnia, 2 rok studiów II stopnia) informujemy o konieczności składania deklaracji wyboru promotora w terminie do 23 października 2022 roku.

​Wzór deklaracji dostępny jest tutaj (prosimy o wybór formularza właściwego dla rodzaju pracy - licencjackiej lub magisterskiej).

​Wypełnione i podpisane deklaracje można wrzucać do skrzynki podawczej przy sekretariacie KPSC. Zamiast podpisu promotora możliwe jest także dołączenie do deklaracji wiadomości mailowej, w której promotor wyraża zgodę na opiekę nad pracą. 

O wyborze promotora powinny decydować względy merytoryczne, przy jednoczesnym ograniczeniu, iż jeden promotor nie może w ciągu danego roku sprawować opieki nad więcej niż 5 pracami licencjackimi/3 pracami magisterskimi (i nie więcej niż 7 pracami dyplomowymi w sumie). W przypadku prac merytorycznie dopasowanych do danego promotora decyduje kolejność zgłoszeń.