Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie BHK w roku akademickim 2022/23

Informujemy, że studenci i studentki Wydziału Filozoficznego odbywają szkolenie od 8 listopada do 28 listopada 2022 roku

Obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK), obejmuje:

  • studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) od roku 2019/2020;
  • doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej z wyjątkiem tych doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) od roku 2019/2020.

Szkolenie odbywane jest przez platformę zdalnego nauczania PEGAZ - przypominamy, że poprawne logowanie do PEGAZa wymaga wcześniejszej aktywacji konta USOSweb. Więcej informacji tutaj

Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia w następujących okresach:

1) od 18 października do 7 listopada 2022 roku:

  • a) studenci: Wydziału Chemii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii, Wydziału Geografii i Geologii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Matematyki i Informatyki,
  • b) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;

2) od 8 listopada do 28 listopada 2022 roku:

  • a) studenci: Wydziału Filozoficznego, Wydziału Filologicznego, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, międzyobszarowych indywidualnych studiów humanistycznych, międzyobszarowych studiów matematyczno-przyrodniczych,
  • b) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych;

3) od 29 listopada do 19 grudnia 2022 roku:

  • a) studenci: Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydziału Polonistyki, Wydziału Historycznego,
  • b) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

Za termin zaliczenia przyjmuje się datę zamknięcia kursu.

Osoby zainteresowane przepisaniem Szkolenia BHK prosimy o zapoznanie się z punktami 9 i 10 Załącznika nr 1 do zarządzenia nr 96 Rektora UJ z dnia 30 czerwca 2022 r.:

  • "9. Studentom rozpoczynającym naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów bądź na innym poziomie kształcenia oraz doktorantom rozpoczynającym kształcenie w innej szkole doktorskiej (z zastrzeżeniem art. 200 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), którzy zostali wpisani do systemu do 12 października 2022 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020, system USOS automatycznie przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w oparciu o dane z wcześniej odbywanego kształcenia w formie tzw. decyzji na temat wymagań. Szkolenie BHK zaliczone w toku studiów nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu w szkole doktorskiej, zaś szkolenie BHK zaliczone w szkole doktorskiej nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach zgodnie z § 1 ust. 2 zarządzenia." 
  • "10. Studenci rozpoczynający naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów bądź na innym poziomie kształcenia oraz doktoranci rozpoczynający kształcenie w innej szkole doktorskiej (z zastrzeżeniem art. 200 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), którzy zostali wpisani do systemu w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 9, a w ramach dotychczasowego kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020, powinni zgłosić się do dziekanatu lub sekretariatu obsługującego studia / kształcenie w szkole doktorskiej. Pracownik administracyjny dziekanatu/sekretariatu przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w systemie USOS w oparciu o dane z wcześniej odbywanego kształcenia, co następuje w formie tzw. decyzji na temat wymagań. Szkolenie BHK zaliczone w toku studiów nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu w szkole doktorskiej, zaś szkolenie BHK zaliczone w szkole doktorskiej nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach zgodnie z § 1 ust. 2 zarządzenia."

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum): pobierz