Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 121 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 października 2022 roku dot. okresów kształcenia zdalnego w semestrze zimowym 2022/23

Zajęcia w formie kształcenia zdalnego będą odbywać się w terminach: od 2 do 6 listopada 2022 roku, od 17 do 22 grudnia 2022 roku, od 3 do 5 stycznia 2023 roku.

Informujemy, że opublikowane zostało Zarządzenie nr 121 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 października 2022 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1 zarządzenia nr 116 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2022/2023 (z późn. zm.) Rektor UJ zarządził, co następuje:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia w formie kształcenia zdalnego będą odbywać się w terminach:
1) od 29 do 30 października 2022 roku*;
2) od 2 do 6 listopada 2022 roku*;
3) od 17 do 22 grudnia 2022 roku*;
4) od 3 do 5 stycznia 2023 roku;
5) od 7 do 8 stycznia 2023 roku*.
*Terminy weekendowe dotyczą zjazdów na studiach niestacjonarnych.

Co do zasady, zajęcia realizowane w KPSC w wymienionych okresach, odbywają się w terminach podanych w harmonogramie w formie zdalnej. Szczegóły dotyczące realizacji zajęć zdalnych przekażą prowadzący w późniejszym terminie.

Przypominamy, że przypadku zajęć zdalnych odbywających się przy użyciu platformy MS Teams kody kursów dostępne są tutaj.