Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia: ważne informacje (limity, fakultety, lektoraty) - aktualizacja 5.10

Przypominamy! Druga (i ostatnia) tura rejestracji na zajęcia odbędzie się w dniach od 4 października 2022, godz. 10.00 do 6 października 2022, godz. 23.00

Limity miejsc w grupach

Informujemy, że dodatkowa pula miejsc na wszystkie kursy obowiązkowe oraz wybrane kursy fakultatywne jest udostępniana sukcesywnie w kolejnych dniach.

Aktualizacja:

W dniu 5.10 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Antropologia komunikacjiBuddyzm - wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków, Buddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do klasycznej kultury chińskiejCywilizacja subkontynentu indyjskiegoElementy antropologii społeczno-kulturowej, Filozofia kultury, Język japoński. Translatorium, Kultura w praktyce - projektyMetody badań porównawczych, Metody badań społecznych, Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, Japonia, Techniki badań społecznychTeorie kulturyWprowadzenie do teorii cywilizacjiWspółczesna religia - formy i treści, Współczesne wyzwania studiów kulturowych.

W dniu 4.10 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Antropologia komunikacji, Buddyzm - wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków, Cywilizacja islamu, Cywilizacja subkontynentu indyjskiego, Elementy antropologii społeczno-kulturowej, Kultura w praktyce - projekty, Metody badań porównawczych, Metody badań społecznych, Propedeutyka pracy naukowej, Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna, Seminarium tematyczne. Kultury masowe, kultury popularne, kultury buntu, Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu, Techniki badań społecznych, Teorie kultury, Warsztat pisania pracy naukowej, Wprowadzenie do teorii cywilizacji, Współczesna religia - formy i treści, Współczesne wyzwania studiów kulturowych.

W dniu 30.09 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Antropologia komunikacjiBuddyzm - wprowadzenie do pojęć, idei i kierunkówBuddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do klasycznej kultury chińskiejCywilizacja subkontynentu indyjskiego, Elementy antropologii społeczno-kulturowejIntroduction to Buddhism, Język japoński. TranslatoriumJęzyk chiński. TranslatoriumKultura w praktyce - projektyLiteratura europejskaPropedeutyka pracy naukowej, Metody badań społecznych, Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywnaSeminarium tematyczne. Kultury masowe, kultury popularne, kultury buntuTaniec w perspektywie porównawczejTeorie kulturyWybrane zagadnienia filozofiiW starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienneWarsztat pisania pracy naukowejWprowadzenie do teorii cywilizacjiWspółczesna religia - formy i treściWspółczesne wyzwania studiów kulturowych.

W dniu 23.09 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Buddyzm - wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków, Filozofia kultury, Himation, burka, kimono - stroje w kulturach Europy i AzjiKulturowa i filozoficzna historia jazzu i World MusicShinoŚmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu, Wprowadzenie do teorii cywilizacji, Współczesna religia - formy i treści.

W dniu 22.09 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Antropologia kultur literackich Azji Płd. (wprowadzenie), Buddyzm - wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków, Cywilizacja islamuHimation, burka, kimono - stroje w kulturach Europy i Azji, Kultura popularna – perspektywy badawczeKultura w praktyce - projekty, Kulturowa i filozoficzna historia jazzu i World Music, Literatura europejskaLiteratura indyjskiego buddyzmu mahajanyMetody badań społecznych, ShintoWprowadzenie do porównawczych studiów cywilizacjiWarsztat pisania pracy naukowej, Taniec w perspektywie porównawczej, W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienneWprowadzenie do teorii cywilizacji, Współczesna religia - formy i treści, Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej.

W dniu 21.09 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Antropologia kultur literackich: Azja Południowa, Buddyzm - wprowadzenie do pojęć, idei i kierunkówBuddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do klasycznej kultury chińskiejHimation, burka, kimono - stroje w kulturach Europy i AzjiKonfucjański krąg kulturowyKultura w praktyce - projektyKulturowa i filozoficzna historia jazzu i World MusicMetody badań porównawczychMetody badań społecznychShintoSystemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, JaponiaTechniki badań społecznychWprowadzenie do teorii cywilizacji.

W dniu 20.09 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Cywilizacja islamuHimation, burka, kimono - stroje w kulturach Europy i AzjiJęzyk japoński. TranslatoriumKulturowa i filozoficzna historia jazzu i World MusicMetody badań społecznych, Polityka a kultura w świecie pozaeuropejskimMetody badań społecznychShintoSztuka buddyjska w IndiachTaniec w perspektywie porównawczejTechniki badań społecznychW starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienneWarsztat pisania pracy naukowejWprowadzenie do teorii cywilizacjiWspółczesna religia - formy i treściWybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji PołudniowejZarys dziejów sztuki pozaeuropejskiej. Chiny, Indie, świat islamu.

Z harmonogramu wycofana została grupa 2 zajęć Język japoński III ze względu na niewypełnienie limitu osób na kursie. 

W dniu 19.09 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Antropologia kultur literackich Azji Płd. (wprowadzenie), Cywilizacja islamu, Himaton, burka, kimono - stroje w kulturach Europy i Azji, Język chiński. Translatorium, Język japoński. Translatorium, Komunikacja międzykulturowa: świat islamu, Indie, Daleki Wschód, Kultura popularna – perspektywy badawcze, Kultura w praktyce - projekty, Kulturowa i filozoficzna historia jazzu i World Music, Literatura indyjskiego buddyzmu mahajany, Materia kultury – badanie przedmiotów w perspektywie kulturoznawczej, Metody badań porównawczych, Nacjonalizmy i separatyzmy w Azji Płd. - upolitycznianie religii, Shinto, Taniec w perspektywie porównawczej, Techniki badań społecznych, Współczesna religia - formy i treściW starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne, Współczesne wyzwania studiów kulturowychWybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej, Wprowadzenie do teorii cywilizacji, Warsztat pisania pracy naukowej, Zarys dziejów sztuki pozauropejskiej.

W dniu 16.09 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Antropologia kultur literackich Azji Płd. (wprowadzenie), Buddyzm - wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków, Język japoński. TranslatoriumKultura w praktyce - projektyKulturowa i filozoficzna historia jazzu i World Music, Literatura indyjskiego buddyzmu mahajanyPolityka a kultura w świecie pozaeuropejskim, ShintoSeminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywnaSeminarium tematyczne. Kultury masowe, kultury popularne, kultury buntuSztuka buddyjska w Indiach, Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu, Taniec w perspektywie porównawczejWarsztat pisania pracy naukowejWspółczesne wyzwania studiów kulturowych.

  • Przypominamy, że miejsca na kursach widoczne są po migracji danych (z reguły następnego dnia).
  • Prosimy o zweryfikowanie swoich rejestracji i sprawdzenie, czy zarejestrowali się Państwo na kursy kanoniczne dla właściwego programu i rocznika, aby nie blokować miejsc osobom, dla których dany kurs jest obowiązkowy.

Przypominamy, że zapisanie się na kurs dedykowany wyższemu rocznikowi jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej (drogą mailową) zgody prowadzącego. Uzyskaną zgodę należy przesłać do sekretariatu KPSC na adres kpsc@uj.edu.pl.

Prosimy również o zweryfikowanie, czy nie zapisali się Państwo na dwa lub więcej kursów odbywających się w tym samym czasie. W razie potrzeby prosimy o pilną korektę rejestracji, aby nie zajmować niepotrzebnie miejsc na kursie, na który nie będą Państwo uczęszczać.

  • Przypominamy, że obowiązujący harmonogram to ten zamieszczony na stronie KPSC. Prosimy o uważną lekturę komunikatów zamieszczonych pod harmonogramem.
  • Seminaria tematyczne przeznaczone są dla studentów studiów drugiego stopnia (I i II rok)Prowadzący może wyrazić zgodę na rejestrację studentów studiów pierwszego stopnia - prosimy o przesyłanie uzyskanych zgód do sekretariatu KPSC. Przypominamy, że każdego roku uruchamiany jest wybór seminarium z pełnej oferty kursów.

Korespondencję do sekretariatu w sprawach studenckich prosimy wysyłać ze skrzynek pocztowych w domenie @uj.edu.pl.

II tura rejestracji

Przypominamy, że druga (i ostatnia!) tura rejestracji na zajęcia dla wszystkich roczników i programów w KPSC odbędzie się od 4 października 2022, godz. 10.00 do 6 października 2022, godz. 23.00. Przypominamy, że druga tura rejestracji zapewnia TYLKO możliwość rejestrowania się na kursy (bez możliwości wyrejestrowania!).

Informujemy, że w drugiej turze rejestracji nie gwarantujemy miejsc we wszystkich grupach zajęciowych, ani na wszystkie zajęcia fakultatywne.  

Z rejestracji w II turze wyłączone zostały następujące grupy zajęciowe/kursy z powodu przekroczenia limitów zapisanych osób: Język japoński II (grupa 2), Seminarium dyplomowe (grupa 2), Body Language in Practice, Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, Japonia (grupa 1), Konfucjański krąg kulturowy (grupa 2), Himation, burka, kimono - stroje w kulturach Europy i Azji, Kulturowa i filozoficzna historia jazzu i World MusicShinto. Nie ma już możliwości dopisywania się na te zajęcia.

Fakultety

Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w semestrze zimowym oraz ich sylabusy dostępna jest tutaj.

Przypominamy, że także przedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego (wystarczy drogą mailową).

Realizacja kursów w innych jednostkach UJ

  • Student KPSC może w ciągu roku zrealizować 12 ECTSów poza jednostką macierzystą (i jednostami partnerskimi) pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ - za zgodą jednostki prowadzącej), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz zgodna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta.
  • W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Instytutem Religioznawstwa UJ studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach partnerskich na zasadach rejestracji w nich obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji. Dostęp do rejestracji w IBiDW studenci KPSC otrzymają 20.09, a do rejestracji w IR [termin zostanie podany później].

Ważna aktualizacja harmonogramu zajęć w semestrze zimowym z dn. 16.09.2022

Informujemy, że dnia 16.09.2021 roku nastąpiła ważna aktualizacja harmonogramu zajęć w semestrze zimowym, podyktowana decyzją Władz Wydziału z dn. 15.09.2021 roku o zredukowaniu liczby zajęć w piątki w związku z koniecznością zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku Collegium Broscianum.

Szczegółowe informacje i spis wprowadzonych zmian można znaleźć tutaj

Lektorat języka orientalnego (dotyczy studentów I roku I stopnia)

Przypominamy, że I rok studiów pierwszego stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w drugim semestrze - prosimy nie rejestrować się na lektoraty w zimowym semestrze I roku (są to grupy dedykowane wyższym rocznikom, które kontynuują rozpoczętą w poprzednich latach naukę).

Wyjątkiem jest sytuacja, w której student ma już opanowane podstawy danego języka i chciałby kontynuować naukę od razu na wyższym poziomie - w takiej sytuacji prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC (kpsc@uj.edu.pl) przed rozpoczęciem semestru i przed dokonaniem rejestracji
 

Korespondencję do sekretariatu prosimy wysyłać ze skrzynek pocztowych w domenie @uj.edu.pl.