Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fakultety w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 oraz fakultety całoroczne

Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki

Informujemy, że w semestrze zimowym 2022/23 oferowane będą następujące zajęcia fakultatywne:

 • Body Language in Practice [kurs w j. angielskim, sylabus]
 • Filozofia indyjska (kontynuacja) [kurs całoroczny, sylabus]
 • Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji [sylabus]
 • Introduction to Buddhism [kurs w j. angielskim, sylabus]
 • Język japoński. Translatorium [kurs całorocznysylabus]
 • Język chiński. Translatorium [nowość!, kurs całorocznysylabus]
 • Kulturowa i filozoficzna historia jazzu i World Music [sylabus]
 • Literatura europejska [nowość!, sylabus]
 • Shintō [nowość!, sylabus]
 • Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu [sylabus]
 • Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej [sylabus]
 • W starożytnym Egipcie - szutka, kultura, życie codzienne [sylabus]

Lista fakultetów na semestr letni zostanie opublikowana odpowiednio przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Przypominamy, że także przedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego (wystarczy drogą mailową).

Szczegółowe informacje dotyczące nadchodzącej rejestracji na zajęcia można znaleźć tutaj.

Realizacja kursów w innych jednostkach UJ:  

 • Student KPSC może w ciągu roku zrealizować do 12 ECTSów poza jednostką macierzystą (i jednostami partnerskimi) pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ - za zgodą jednostki prowadzącej), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz zgodna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta.
 • W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Instytutem Religioznawstwa UJ (jednostki partnerskie) studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach partnerskich na zasadach rejestracji w nich obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji. Dostęp do rejestracji w IBiDW studenci KPSC otrzymają 20.09 (kody: KBDW_22/23_MONANG, KBDW_22/23_MON), a osoby zainteresowane rejestracją w IR proszone są o kontakt bezpośredni z sekretariatem tej jednostki (p. Daria Machowska).