Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Redakcja Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA" ogłasza nabór artykułów do pięćdziesiątego numeru pt. "SZALEŃSTWO"

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień. Mamy nadzieję, że okaże się pomocna w wyborze tematu, pragniemy jednak podkreślić, iż nie jest ona wyczerpująca – jak zawsze zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji:
• ewolucja definicji szaleństwa na przestrzeni czasu;
• szaleństwo a religia – przekleństwo czy błogosławieństwo?;
• szaleństwo w sztuce (film, literatura, teatr…);
• szaleństwo w popkulturze – portret bohatera;
• szaleństwo we współczesnym świecie;
• kim jest szaleniec? Ujęcie kulturowe;
• szaleństwo, obłęd, niezrozumienie – rozważania.

Termin nadsyłania artykułów upływa 16 października 2022 roku.

Artykuł powinien mieścić się w przedziale 20–35 tys. znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią. Do tekstu prosimy dołączyć tytuł w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim. Ponadto prosimy o przesłanie opinii dotyczącej tekstu, napisanej przez specjalizującego się w danym temacie pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora.

Artykuły prosimy nadsyłać na adres redakcja.maska@gmail.com.

Szczegółowe informacje i wymogi edytorskie można odnaleźć na stronie internetowej "Maski". Artykuły w sposób rażący niezgodne z wytycznymi edytorskimi nie będą brane pod uwagę.

W ramach numeru przewidujemy również sekcję VARIA, w której zamieszczone zostaną teksty niezwiązane z tematem wiodącym.

Zachęcamy także do dołączania do wydarzenia na portalu Facebook.