Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informujemy o możliwości realizacji praktyk studenckich w okresie wakacyjnym

W odpowiedzi na powtarzające się pytania przypominamy, że praktyki studenckie mogą być realizowane w okresie przerwy semestralnej lub/i wakacyjnej

Praktyki studenckie w KPSC są nieobowiązkowe, ale rekomendowane. Zachęcamy do realizacji praktyk zawodowych w toku studiów, jako formę nabywania praktycznych umiejętności i profesjonalnego doświadczenia. Celem praktyk jest aktywizacja zawodowa studentów, poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy oraz przepisów prawa pracowniczego. Zależy nam, aby nasi studenci już w trakcie studiów mieli możliwość zapoznania się z możliwościami zawodowego i komercyjnego wykorzystania wiedzy kulturoznawczej i nabytych umiejętności. Podczas realizacji praktyk studenci mogą rozwijać umiejętności i kompetencje, które odpowiadają oczekiwaniom pracodawców, działających w różnych branżach.

Praktyki można realizować w dowolnej instytucji kulturalno-oświatowej lub użyteczności publicznej w Polsce lub za granicą. Za odbyte praktyki student może otrzymać 2 lub 5 ECTS w trakcie studiów w zależności od liczby godzin i zakresu obowiązków. Punkty będą przyznawane na podstawie dostarczonych przez studenta dokumentów potwierdzających czas, miejsce odbycia praktyki oraz zakres pełnionych obowiązków. 

Szczegółowe informacje i regulamin realizacji praktyk dostępne są tutaj.

Przypominamy, że aby punkty ECTS za praktyki zostały przyznane w roku akademickim 2021/22  konieczne jest zakończenie i rozliczenie praktyk przed 30 września. W przypadku praktyk trwających dłużej lub rozliczonych później, punkty zostaną przyznane w kolejnym roku. W celu rozliczenia praktyk wymaganą dokumentacje należy dostarczyć do sekretariatu min. 7 dni przed końcem roku akademickiego.

Przypominamy aktualne oferty praktyk: Jednocześnie podkreślamy, że nie ma obowiązku realizacji praktyk we wskazanych miejscach, praktyki mogą odbywać się w dowolnej istytucji, jeżeli tylko podczas praktyk student ma możliwość wykonywania zadań, które będą wykorzystywały wiedzę i umiejętności uzyskane w toku studiów.