Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przypominamy o zbliżającym się 1. terminie egzaminu licencjackiego (dot. studentów kończących studia licencjackie)

Prosimy o dopełnienie niezbędnych formalności we wskazanym terminie

Końcowy egzamin licencjacki w roku akademickim 2021/22 odbędzie się w formie zdalnej (MS Forms + MS Teams) w następujących terminach:

1. termin 12.07 (wtorek) godz. 10.00-11.00

2. termin 15.09 (czwartek) godz. 10.00-11.00

Test obejmuje 50 pytań zamkniętych (abc), z 5 przedmiotów kanonicznych dla odpowiedniego kierunku.
Zaproszenie na spotkanie w MS Teams będzie przesłane do osób, które zadeklarują złożenie pracy w terminie i pojawią się w systemie AP z dopełnionymi formalnościami.

Osoby, które planują przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie prosimy o zapoznanie się z niezbędnymi formalnościami, które należy dopełnić najpóźniej na 7 dni przed egzaminem licencjackim. Przypominamy, że niedopełnienie formalności (np. brak odpowiednich dokumentów) może uniemożliwić udział w egzaminie.