Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finansowanie w ramach prestiżowego programu CHANCE dla projektu z udziałem dra hab. Piotra Kłodkowskiego, prof. UJ

Grant w konkursie zdobył projekt pod kierownictwem prof. Małgorzaty Kossowskiej, która jest jedynym liderem projektu z Polski i zarazem kierownikiem polskiego zespołu, w skład którego wchodzi prof. Piotr Kłodkowski (KSPC, UJ) oraz dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski).

Projekt pt. "DigiPatch: Moving From Networked To Patchworked Society: Motivational Unperpinnings and Societal Consequences" został nagrodzony w ramach konkursu CHANSE - Transformations: Social and Cultural Dynamics in The Digital Age. Koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) program jest wynikiem współpracy sieci HERA oraz NORFACE i realizuje go 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 państw europejskich. 

Projekt będzie realizowany z partnerami ze Szwecji (University of Gothenburg i Stockholm University), Hiszpanii (University of Córdoba), Niemiec (Freie Universität, Berlin) i Wielkiej Brytanii (University College London). Z kolei partnerami społecznymi są Centrum Nauki Kopernik oraz German Institute on Radicalization and De-radicalization Studies.

- Głównym celem projektu jest zbadanie roli mediów elektronicznych w transformacji społecznej i kulturowej, która naszym zdaniem polega na odchodzeniu od społeczeństwa otwartego, umożliwiającego funkcjonowanie w elastycznych sieciach społecznych, w stronę społeczeństwa "patchworkowego", opartego na różnego rodzaju zamkniętych (mikro)grupach, o silnej tożsamości, silnych więziach wewnątrzgrupowych i własnych realiach epistemicznych. Proces ten, prowadzący do fragmentacji społecznej, ma poważne implikacje społeczne, tj. brak zaufania do państwa i jego instytucji, niski poziom konsensusu społecznego, niski poziom uczestnictwa i nieposłuszeństwo. Projekt koncentruje się na zrozumieniu roli czynników motywacyjnych, poznawczych, społecznych i kulturowych, które kształtują ten proces - wyjaśnia prof. Małgorzata Kossowska. (cyt. za. uj.edu.pl).

Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi i z niecierpliwością oczekujemy efektów fascynującego projektu.