Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CFP: MASKA "MAGIA"

Redakcja Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA" ma przyjemność ogłosić nabór artykułów do czterdziestego dziewiątego numeru pt. "MAGIA"

Temat numeru nawiązuje do niedawnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Magia i Czarostwo w Kulturach Świata” zorganizowanej przez Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Prelegentów konferencji serdecznie zachęcamy do nadesłania swoich tekstów! Tym samym informujemy, że prelegenci będą mieli pierwszeństwo do publikacji swoich artykułów w 49 numerze "MASKI". W zależności od nadesłanych tekstów, "MAGIA" może zostać rozbita na dwa tomy.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień. Mamy nadzieję, że okaże się pomocna w wyborze tematu, pragniemy jednak podkreślić, iż nie jest ona wyczerpująca – jak zawsze zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji:
  • magia i czary w religiach świata;
  • praktyki magiczne w Nowych Ruchach Religijnych;
  • magia a filozofia Wschodu i Zachodu;
  • magia i czarostwo w tradycjach ludowych;
  • magia w popkulturze (kino, literatura, teatr etc.);
  • wiedźmy, wróżki, czarownice i inne postacie praktykujące magię w kulturach świata;
  • systemy astrologiczne i dywinacyjne w cywilizacjach świata;
  • magia w medycynie naturalnej/niekonwencjonalnej/holistycznej;
  • magia słowa, magia imienia;
  • magia w świetle badań kognitywnych.

Termin nadsyłania artykułów upływa 15 lipca 2022 roku.

Artykuł powinien mieścić się w przedziale 20–35 tys. znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią.
Do tekstu prosimy dołączyć tytuł w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim. Ponadto prosimy o przesłanie opinii dotyczącej tekstu, napisanej przez specjalizującego się w danym temacie pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora.

Artykuły prosimy nadsyłać na adres redakcja.maska@gmail.com. Szczegółowe informacje i wymogi edytorskie można odnaleźć na stronie internetowej "Maski". Artykuły w sposób rażący niezgodne z wytycznymi edytorskimi nie będą brane pod uwagę.

W ramach numeru przewidujemy również sekcję varia, w której zamieszczone zostaną teksty niezwiązane z tematem wiodącym.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.