Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografia "Symboliczne wymiary birmańskiego nacjonalizmu i polityki w latach 1885‒2015" dra Tobiasza Targosza, naszego współpracownika

Z radością informujemy o publikacji monografii dra Tobiasza Targosza, współpracownika KPSC.

Przedmiotem niniejszej książki są symboliczne aspekty nacjonalizmu birmańskiego. Publikacja dotyczy przede wszystkim relacji pomiędzy kulturą symboliczną a polityką. Zostały one ukazane na przykładzie przemian politycznych, społecznych, religijnych i kulturowych zachodzących w Birmie w okresie od 1885 roku do współczesności i dramatycznych wydarzeń wojskowego coup d’état, który miał miejsce na początku 2021 roku. Wybór tak szerokiego zakresu czasowego wynika z chęci przedstawienia radykalnych zmian w lokalnej kulturze i życiu politycznym oraz społecznym, które miały miejsce w ciągu stu lat dzielących te daty. Dzięki temu czytelnik może się zapoznać z możliwie najbardziej zbilansowaną i wyczuloną na aspekty etnograficzne narracją dotyczącą współczesnej historii Birmy.

Książka pt. "Symboliczne wymiary birmańskiego nacjonalizmu i polityki w latach 1885‒2015" dostępna jest na stronie wydawnictwa: wydanie elektronicznewydanie papierowe.