Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na spotkanie naukowe z cyklu (R)ewolucyjne espresso pt. “Kryminalizacja, upolicyjnienie i strategie oporu”

Social (r)Evolutions Lab UJ zaprasza na spotkanie naukowe z cyklu (R)ewolucyjne espresso pt. “Kryminalizacja, upolicyjnienie i strategie oporu”. Spotkanie będzie miało formę krótkich wystąpień i dyskusji wokół nich.  

Odbędzie się ono 20 maja 2021 r. (czwartek) w godzinach 13.30-14.30 na platformie MS Teams.  

Link do spotkania: https://bit.ly/3vRCZmc  

 

W jaki sposób szeroko rozumiane mechanizmy kryminalizujące fabrykują grupy i jednostki jako “przestępców”, czynią ich podmiotowość skryminalizowaną? Jaką rolę odgrywa w tym policja?  

W jaki sposób procesy kryminalizacyjne łączą się z innymi mechanizmami zarządzania społeczeństwem, np. opartymi na logice troski i opieki?  

W jaki sposób grupy, jednostki czy populacje szczególnie narażone na kryminalizację i przemoc policji konstruują oddolne strategie oporu i przetrwania? W jaki sposób nawigują i negocjują skryminalizowanie przestrzenie społeczne? 

 

Upowszechniające się dyskursy zagrożenia i ochrony znajdują się dziś w centrum strategii zarządzania demokratycznymi społeczeństwami. Politykom zagrożenia i sekurytyzacji nierzadko towarzyszą procesy kryminalizacji: ekspansja prawa karnego, narzędzi policyjnej inwigilacji, polityk kształtujących (nie)legalność w wielu sferach życia społecznego. Przyjmując szerokie, antropologiczno-socjologiczne ujęcie kryminalizacji za ramę dla naszego spotkania, będziemy eksplorować kryminalizację nie tylko jako aplikowanie prawa karnego, ale także jako społeczne praktyki i kulturowe wyobrażenia (nie)legalności leżące u podstaw zarządzania dyskursami oraz populacjami. W czasie spotkania chcemy pokazać ją jako wielowymiarową, płynną praktykę społeczną opartą na logice dyscyplinowania, strachu i kosztów ponoszonych przez kryminalizowane grupy. W trakcie spotkania przyjrzymy się praktykom policji oraz skutkom kryminalizacji w trzech obszarach: pracy seksualnej, aborcji i używania substancji. 

 

O kryminalizacji dyskutować będą: 

  • Amel Mana, Julia Strzemińska, Oskarżam. Krótka historia policyjnej przemocy 
  • Justyna Struzik (Instytut Socjologii UJ), Troszczę się o Ciebie, użytkowniku. Genealogie kryminalizacji używania substancji psychoaktywnych i możliwości oporu  
  • Agata Chełstowska (Instytut Socjologii UJ), Prawo na niby? Postrzeganie kryminalizacji a praktyka przerywania ciąży w Polsce 
  • Agata Dziuban (Instytut Socjologii UJ), Między zinstytucjonalizowaną przemocą a zinstytucjonalizowanym porzuceniem: Kryminalizacja pracy seksualnej w Polsce 
     

Czym jest (R)ewolucyjne espresso? 

(R)ewolucyjne espresso czyli syntetycznie o zmianie społecznej to cykl spotkań naukowych organizowanych przez Social (r)Evolutions Lab. Mają one formułę krótkich wystąpień osób reprezentujących różne dyscypliny nauki oraz dyskusji wokół nich. Celem spotkań jest naukowa, interdyscyplinarna refleksja nad aktualnymi wydarzeniami i obserwowanymi przez nas procesami społecznymi. Gorąco zachęcamy do stałego udziału w cyklu oraz do proponowania własnych tematów spotkań (np. mailowo: socrevlab@uj.edu.pl)    

Czym jest Social (r)Evolutions Lab UJ? 

Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab) jest częścią działającego na UJ POB-u Society of the Future. SocRevLab koncentruje swoje działania na interdyscyplinarnym badaniu mechanizmów zmian społecznych. Odnosimy się zarówno do procesów o charakterze stopniowym, jak i do zmian w postaci przełomów lub kryzysów istniejącego porządku społecznego. Lab jest platformą współpracy dla naukowców/czyń, doktorantów/ek, studentów/ek oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką, bez względu na reprezentowaną dyscyplinę nauki. Osoby chętne zapraszamy do dołączenia do zespołu SocRevLab na MS Teams, gdzie umieszczamy informacje o naszych bieżących działaniach.   

Link do zespołu w MS Teams: http://bityl.pl/GJcde