Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS DLA STUDENTÓW KPSC 2020/21 SEMESTR LETNI

Termin rejestracji (na zajęcia obowiązkowe i fakultatywne za wyjątkiem lektoratów dla grup początkujących): 

I tura (możliwe rejestrowanie i wyrejestrowywanie): 

04.02.2021 godz. 10.00 do 11.02.2021 godz.17.00 
Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury! 

II tura: 

W terminie od 17.02.2021 godz. 10.00 do 21.02.2021 godz. 17.00 zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca.

PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY. 

Termin rejestracji na lektoraty grup początkujących: od 12.02.2021 godz. 10.00 do 16.02.2021 godz. 17.00.

Nie ma możliwości wyrejestrowywania z lektoratów. Prosimy o rejestrację na języki zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.


Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie sylabus (dla roczników 19/20 i później) lub w systemie USOS (dla roczników wcześniejszych), a także z harmonogramem zajęć w semestrze letnim (który zostanie udostępniony tutaj). Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualne sylabusy (semestr letni 2020/21).

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów pod właściwy program studiów i etap studiów, a następnie (w podanym w systemie terminie) złożenie w systemie USOSweb deklaracji na przedmioty. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów.

Studentom I roku studiów I i II stopnia przypominamy o konieczności rejestracji na lektoraty (studia I stopnia) i przedmioty kierunkowePrzedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. Studenci studiów II stopnia mogą zapisywać się na lektoraty - traktowane jako zajęcia fakultatywne - jeżeli studenci I stopnia, dla których jest to kurs dedykowany, nie wypełnią limitów wolnych miejsc. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego.

Przypominamy także, że student KPSC może w ciągu roku zrealizować 12 ECTSów poza jednostką macierzystą (i jednostami partnerskimi) pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ - za zgodą jednostki prowadzącej), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz z godna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta.

Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Instytutem Religioznawstwa UJ studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w nich obowiązujących, w terminie: 11.02.2021-24.02.2021 (IR), 08.02.2021 godz. 17.30 – 25.02.2021 godz. 23.59 (I tura, IBiDW) oraz 01.03.2021 godz. 18:00 – 05.03.2021 godz. 23:59 (II tura, IBiDW).

Kody rejestracji w IBiDW UJ:
 KBDW-MONO-II-20/21, KBDW-MONO-II20/21ANG
Kod rejestracji w IR UJ: WFz.IR-20/21L

Studenci z IBiDW UJ i Instytutu Religioznawstwa UJ będą mieli możliwość rejestracji na kursy w KPSC (za wyjątkiem lektoratów) w terminie: od 06.02.2021 godz. 10.00 do 11.02.2021 godz. 17.00. 

Kod rejestracji w KPSC
KPSC_20/21L

Studenci spoza KPSC, IR i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu).Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do 21.02.2021 roku, w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostka UJ).

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:

- wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;
- seminarium - min. 8 osób;
- lektorat - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego +MISH+MOST)

W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na inne kursy, na których pozostały wolne miejsca.

PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘSZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.