Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Minigranty badawcze w DigiWorld dla studentów i doktorantów

POB DigiWorld ogłasza konkurs Minigranty badawcze dla młodych w ramach POB DigiWorld w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021.

Konkurs ma na celu aktywizację naukową studentów na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego. Do składania wniosków zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie na okres do 12 miesięcy w kwocie maksymalnej do

    20 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest uczestnik studiów III stopnia lub doktorant w szkole doktorskiej, 
    15 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest student studiów II stopnia lub student co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich, 
    10 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest student studiów I stopnia lub student co najwyżej III roku jednolitych studiów magisterskich. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w języku polskim lub angielskim do 10 stycznia 2021 r. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć pod linkiem: https://id.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_1kgvpu1YmY7E/144624357/146714223 

Natomiast z opisem obszarów badawczych DigiWorld można zapoznać się na stronie: https://id.uj.edu.pl/digiworld. Działania w obszarze DigiWorld, które szczególnie mogłyby zainteresować studentów i doktorantów Wydziału Filozoficznego to: 1) Transformacja cyfrowa społeczeństwa i gospodarki oraz 2) Humanistyka cyfrowa. 

Ewentualne pytania formalne i merytoryczne można kierować na dr. Artura Guni (artur.gunia@uj.edu.pl). 

Zachęcamy studentów Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji do aplikowania w konkursie!