Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Forum młodszych KPSC: mgr Magdalena Stonawska

Zapraszamy

Forum młodszych KPSC to prezentacje naszych nowych licencjatów i magistrów. Młodych, utalentowanych z niebanalnymi pomysłami badawczymi, ambitnych i dociekliwych. Jesteśmy dumni mogąc zaprezentować ich odkrycia.
Forma spotkania: prelekcja 20-30 minut, pytania, dyskusja 20-30 minut.

Na grudniowym spotkaniu gościmy mgr Magdalenę Stonawską, która przedstwi swoją pracę magisterską: "Fandom większy w środku? Charakterystyka polskiego fandomu serialu Doctor Who w oparciu o badania etnograficzne."

19.12.2016 (poniedziałek)

godz. 17.30-20.00

KPSC, sala 119

Zapraszamy.

„Doctor Who” to serialowy rekordzista – jest nadawany od ponad pół wieku, rozgałęzia się w transmedialną sieć i gromadzi wokół siebie społeczność wiernych odbiorców. W Polsce nie zyskał nigdy popularności, ukształtował się jednak wokół niego, w dużej mierze internetowy, polskojęzyczny fandom. Mimo bariery językowej i niepełnej dystrybucji, polscy fani angażują się w serial i towarzyszące mu projekty w mediach innych niż telewizja. Celem niniejszej pracy jest dokonanie opisu podwójnych badań etnograficznych – ilościowych i jakościowych – przeprowadzonych wśród polskich fanów „Doctora Who”. Ankieta, w której wzięło udział 979 respondentów, pozwoliła opisać grupę, jej strukturę demograficzną i podstawowe obszary zainteresowań fanów, zaś dane uzyskane w wywiadach pogłębionych ukazały różnorodność fanowskiej tożsamości i działalności oraz refleksje fanów na temat przynależności do grupy. Szczególny nacisk położony został na kwestię relacji międzyludzkich zawieranych w grupie fanowskiej w kontekście teorii nowoplemion Michela Maffesoliego, specyficzne formy działalności fanowskiej osadzonej w polskiej kulturze, pozaserialowe podstawy więzi łączących fanów, a także wirtualny charakter fandomu badany w oparciu o teorie Manuela Castellsa. Szerokim kontekstem dla badań był również dorobek obszaru studiów nad fandomem, przede wszystkim teorie Henry’ego Jenkinsa, z którymi skonfrontowane zostały definicje sformułowane przez samych fanów, a uzupełnieniem – opis serialu ze szczególnym naciskiem położonym na jego różnorodność i wspomnianą już transmedialność.
Obraz grupy wyłaniający się z badań koresponduje z jednej strony z nowoczesnymi formami wspólnotowości opisanymi przez Maffesoliego, a z drugiej stanowi przykład nieformalnej grupy, która jest dla swoich członków ważnym elementem życia, motywuje ich do rozwoju na różnych płaszczyznach i zapewnia poczucie przynależności i wsparcia. Fandom skupia osoby szczególnie mocno zaangażowane w fikcyjny świat przedstawiony w serialu, a zarazem stanowi wspólnotę eskapistyczną, alternatywną formę gromadzenia się wokół wspólnych zainteresowań i dzielonego światopoglądu. W zależności od preferencji i potrzeb uczestnika, grupa fanowska może stać się dla niego forum do dyskusji o kulturze popularnej i ulotnym nowoplemieniem lub wspólnotą, do której przynależność jest trwalsza – przestrzenią kształtowania wizji świata, zawierania relacji międzyludzkich, nadawania kierunku rozwojowi osobistemu i podejmowania nowych aktywności.

Data opublikowania: 27.11.2016
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska