Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjazd integracyjno-naukowy OKoła - zaproszenie

Wyjazd integracyjno-naukowy OKoła - zaproszenie

OKoło organizuje wyjazd naukowo - integracyjny do Katowic pod opieką dr hab. Joanny Greli i dr Roberta Szuksztula w terminie 4 - 6 listopada.

Koszt dla osób spoza koła - 250 zł (Dla pierwszoroczniaków przewidziana specjalna zniżka!!!).

Zapisy tylko do 10 października.

Zapisy i pytania należy kierować na adres kolonaukoweokolo@gmail.com

PROGRAM ramowy:
PIĄTEK
1. Turystyka wolontariuszy - korzyści i problemy – dr hab. Marzena Lamparska 
2. Wizyta w Muzeum Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ekspozycja dotyczącą rozwoju człowieka jako gatunku.
SOBOTA
1. Historia Buddyzmu – Pracownia Piastowska 1 – Małgosia Urbanowicz. 
2. Wprowadzenie do buddyzmu - Ośrodek Bencien Karma Kamtsang – Stanisława Matusz
3. Wprowadzenie do buddyzmu - Ośrodek Shambhala
NIEDZIELA
Warsztaty w Pracowni Edukacji Żywej:
a) Buddyjskie inspiracje programów Pracowni Edukacji Żywej
1. Obraz świata i jego podstawowy układ odniesienia: substancjalizm vs. relacjonizm (eksperyment wyobrażeniowy) - dyskusja
2. Sieć życia jako współczesna postać metafory sieci Indry czy Sali Luster Fa-zang’a. 
3. Czucie i czujące istoty w perspektywie buddyjskiej i filozofii procesu 
4. Fenomenologia czucia - ćwiczenie
5. Edukacyjne aplikacje procesualnego i organicznego obrazu świata
6. Jak można budować relacje dziecka ze światem natury – przykłady aktywności
7. Dyskusja
b) Śląskie Towarzystwo Buddyjskie – powstanie, cele statutowe, aktywności, stan obecny

 

Podczas wyjazdu uczestnicy wezma udział w seminarium

Interpretacyjna analiza fenomenologiczna w badaniach kulturoznawczych


W ostatnich dwóch dekadach nastąpił silny rozwój metodologii jakościowych. Autorzy podręczników metodologicznych podkreślają, że w paradygmacie jakościowym istnieje wiele różnych metodologii, a o wyborze właściwego podejścia decyduje to, jak został sformułowany problem badawczy. W trakcie seminarium przedstawione zostaną ogólne zasady interpretacyjnej analizy fenomenologicznej (IPA). Jest ona popularnie stosowana na świecie, do eksploracji osobistych sposobów doświadczania i interpretowania zjawisk przez osoby badane. Może być skutecznie użyta w badaniach kulturoznawczych, aby dokonać szczegółowego opisu określonych zjawisk i doświadczeń z perspektywy emic (uczestnika), opatrzonego komentarzem interpretacyjnym z perspektywy badacza (etic). 

Prowadzący: dr Igor Pietkiewicz
Miejsce: QualLab - Pracownia Badań Jakościowych, Uniwersytet SWPS, WZ Katowice, ul. Techników 9
Data: sobota 5 listopada 2016
Godzina: 16:30 - 18:00

 

FB wydarzenie

Data opublikowania: 04.10.2016
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska