Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak literacko wykorzystać zombie?

Opis wykładu

data: 16. XI 2015
godzina: 17:00
sala: 114

W obrębie literatury fantastycznej istnieje bardzo liczny zbiór motywów i figur, które – choć ulegają znaczącym nieraz przeobrażeniom interpretacyjnym – stanowią swego rodzaju kanon funkcjonujący w zbiorowej wyobraźni i kojarzony z określoną estetyką. Dynamika współczesnej kultury popularnej wymusza jednak na twórcach dokonywanie przeróżnych transformacji tak w obrębie konwencji, gatunków, jak i schematów postaci. Specyficzne warunki, w jakich powstaje obecnie literatura fantastyczna (wymienić tu można choćby transmedialność) determinują transformację znanego imaginarium oraz dążność do nasycania fabuł elementami przypisywanymi dotychczas konkretnym gatunkom. Przykład reprezentatywny stanowi motyw zombie, który w masowej świadomości identyfikowany jest z pozbawionymi woli oraz pełnosprawności motorycznej hordami, ścigającymi żywych, a jedyną literaturą, w której może ów motyw funkcjonować jest fantastyka grozy w wariancie horroru. Tymczasem publikacje z ostatniego zaledwie piętnastolecia dowodzą, że narracje, w których uobecniane są zombie, przynależą do rozmaitych konwencji, a rola lękotwórcza przestaje być funkcją prymarną. W wykładzie zaprezentowane zostaną rozmaite strategie narracyjne świadczące o dążeniu autorów tekstów zombie-centrycznych do podejmowania wyzwań estetycznych, poszukiwania nowych form i metod realizacji i reinterpretacji skostniałego motywu.