Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu

Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu

Książka Andrzeja Flisa, filozofa, socjologa i antropologa kultury, dotyczy kultury i cywilizacji europejskiej, ujętej historycznie, analizowanej w perspektywie porównawczej kultur pozaeuropejskich, przede wszystkim Dalekiego Wschodu. Autor omawia cechy konstytutywne kultury europejskiej, koncepcje czasu, innowacyjność w kulturze Zachodu, zagadnienia indywidualizmu oraz dzieje myśli utopijnej. Poświęca też dużo uwagi religii, zwłaszcza porównaniu wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa.Książka Andrzeja Flisa, filozofa, socjologa i antropologa kultury, dotyczy kultury i cywilizacji europejskiej, ujętej historycznie, analizowanej w perspektywie porównawczej kultur pozaeuropejskich, przede wszystkim Dalekiego Wschodu. Autor omawia cechy konstytutywne kultury europejskiej, koncepcje czasu, innowacyjność w kulturze Zachodu, zagadnienia indywidualizmu oraz dzieje myśli utopijnej. Poświęca też dużo uwagi religii, zwłaszcza porównaniu wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa.
Człowiek wobec świata na przełomie wieków. Dawne i nowe wzorce duchowości

Człowiek wobec świata na przełomie wieków. Dawne i nowe wzorce duchowości

......
The Cosmological Scheme of the Upanishads

The Cosmological Scheme of the Upanishads

Monografia prezentuje rekonstrukcję schematu kosmologicznego dokonaną na podstawie analizy klasycznych Upaniszad. Według tego schematu tylko pierwotny wymiar rzeczywistości, określany jako istniejący, może być uznany za w pełni prawdziwy. Odróżniany jest on od rzeczywistości empirycznej, różnorodnej i dynamicznej.Monografia prezentuje rekonstrukcję schematu kosmologicznego dokonaną na podstawie analizy klasycznych Upaniszad. Według tego schematu tylko pierwotny wymiar rzeczywistości, określany jako istniejący, może być uznany za w pełni prawdziwy. Odróżniany jest on od rzeczywistości empirycznej, różnorodnej i dynamicznej.
Światło i obłok. Z badań nad bizantyńską ikonografią Przemienienia

Światło i obłok. Z badań nad bizantyńską ikonografią Przemienienia

Przemienienie Chrystusa na górze Tabor zyskało w tradycji bizantyńskiej specjalną rangę, o wiele większą niż w chrześcijaństwie zachodnim. Nie oznacza to, że wskazana teofania stanowi jedyny klucz do zrozumienia prawosławnej duchowości, wskazuje jednak na jej najciekawsze aspekty i wymiar mistyczny. W sztuce bizantyńskiej postać człowieka pełni rolę wyjątkową. Wynika to z ustaleń soborowych, zgodnie z którymi Boga nie można przedstawiać za pomocą znaków abstrakcyjnych czy natury, tylko w ikonie inkarnowanego Chrystusa. Książka Izabeli Trzcińskiej stanowi próbę rekonstrukcji interpretacji mandorli – świetlistego obłoku otaczającego Chrystusa na Taborze, poczynając od najwcześniejszych przedstawień wczesnochrześcijańskich aż po schyłek cywilizacji bizantyńskiej.Przemienienie Chrystusa na górze Tabor zyskało w tradycji bizantyńskiej specjalną rangę, o wiele większą niż w chrześcijaństwie zachodnim. Nie oznacza to, że wskazana teofania stanowi jedyny klucz do zrozumienia prawosławnej duchowości, wskazuje jednak na jej najciekawsze aspekty i wymiar mistyczny. W sztuce bizantyńskiej postać człowieka pełni rolę wyjątkową. Wynika to z ustaleń soborowych, zgodnie z którymi Boga nie można przedstawiać za pomocą znaków abstrakcyjnych czy natury, tylko w ikonie inkarnowanego Chrystusa. Książka Izabeli Trzcińskiej stanowi próbę rekonstrukcji interpretacji mandorli – świetlistego obłoku otaczającego Chrystusa na Taborze, poczynając od najwcześniejszych przedstawień wczesnochrześcijańskich aż po schyłek cywilizacji bizantyńskiej.

Upaniszady

Upaniszady to zbiór najważniejszych tekstów filozoficzno-religijnych stanowiących zwieńczenie tradycji wedyjskiej. Zawiera on przesłanie istotne dla całej późniejszej klasycznej filozoficznej myśli Indii. Ułożony w sanskrycie, tłumaczony był już niemal na wszystkie języki świata. Jest to pierwszy polski przekład wszystkich klasycznych trzynastu Upaniszad. Wydanie jest poprzedzone obszernym wstępem.Upaniszady to zbiór najważniejszych tekstów filozoficzno-religijnych stanowiących zwieńczenie tradycji wedyjskiej. Zawiera on przesłanie istotne dla całej późniejszej klasycznej filozoficznej myśli Indii. Ułożony w sanskrycie, tłumaczony był już niemal na wszystkie języki świata. Jest to pierwszy polski przekład wszystkich klasycznych trzynastu Upaniszad. Wydanie jest poprzedzone obszernym wstępem.