Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konstrukcja bazy istot nadprzyrodzonych obecnych w Biblii hebrajskiej przy użyciu systemu stosowanego w projekcie Elyonim veTachtonim

finansowanie: Inicjatywa Doskonałości (Uniwersytet Jagielloński)

konkurs: [H.1.12.2020] MiniGRANTY POB Heritage

kierownik projektu: dr Wojciech Kosior

czas trwania projektu: 2021 - 2023

strona projektuhttps://elyonimvetachtonim.project.uj.edu.pl/databases/hebrew-bible

 

Podstawowym celem projektu jest konstrukcja elektronicznego inwentarza istot nadprzyrodzonych według systemu gromadzenia danych, klasyfikacji i opisu wypracowanego w ramach projektu-matki Elyonim veTachtonim (https://elyonimvetachtonim.project.uj.edu.pl/), dotychczas stosowanego do analizy tradycji Talmudu babilońskiego. Skonstruowana w ten sposób baza służyć będzie jako konkordancja tematyczna (obejmująca takie kategorie jak klasa i typ istoty nadprzyrodzonej, gatunek literacki ustępu, w którym ta istota się pojawia czy sfera życia ludzkiego, do której ustęp nawiązuje) oraz pozwoli na różnego rodzaju obliczenia i modelowanie danych. 

Rezultatem projektu będzie pierwsze i jak dotąd jedyne tego typu narzędzie na świecie, do którego będą mieć dostęp wszyscy zainteresowani, zarówno badacze jak i osoby funkcjonujące poza strukturami akademickimi, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat i bez konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania. Projekt powstaje na styku różnych dyscyplin i subdyscyplin nauk humanistycznych i społecznych i poszerza granice humanistyki poprzez zastosowanie metod cyfrowych oraz nowatorskich rozwiązań zaczerpniętych z dziedziny software development (open source, forking, iteratywność bazy, itp.).