Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaratusztriańska tożsamość zbiorowa: Studium przypadku cyklicznego Światowego Kongresu Zaratusztrian

Projekt realizowany w ramach minigrantów POB Heritage (edycja III) ze środków ID.UJ

Koordynator projektu: dr Paulina Niechciał
Czas trwania projektu: maj 2022 r. – kwiecień 2023 r.
Projekt badawczy został zainspirowany kryzysem tożsamościowym, z jakim mierzą się współcześni zaratusztrianie (zoroastrianie), związanym z wyczerpywaniem się tradycyjnych odniesień tożsamościowych. Zmiany te zachodzą w obliczu takich procesów jak drastyczny spadek populacji zaratusztrian, rosnąca liczbą konwertytów i grawitacja centrum życia religijnego z Iranu i Indii ku Ameryce Północnej, gdzie nowe pokolenie negocjuje „zaratusztriańskość” w warunkach diaspory. Przyjmując założenie, że konstruowanie tożsamości zbiorowej odbywa się w konkretnych sytuacjach społecznych, a proponowane koncepcje tożsamościowe mogą znaleźć oddźwięk wśród członków grupy, prowadząc do instytucjonalizacji symboli i granic, za ważną płaszczyznę analizy aktualnych strategii tożsamościowych uważam regularne międzynarodowe kongresy zaratusztriańskie, skupiające aktywistów i liderów z całego świata. Badania służące realizacji projektu to badania zastosowaniem metod jakościowych i pracy w terenie.

Zobacz galerię zdjęć