Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Miejsce krajów z Grupy Wyszehradzkiej w Europie i Japonii

Koordynatorzy projektu: Kobe University

Wykonawca w KPSC: dr hab. Piotr Kłodkowski

Czas trwania projektu: od 2016 r.

Projekt realizowany przez Kobe University (Japonia), w ramach współpracy międzynarodowej z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także z Uniwersytetem Karola (Czechy), Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja) oraz Uniwersytetem im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie (Węgry). Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, w ramach konkursu  University Studies Grants (+ V4EaP), edycja 2016. 

Projekt koncentruje się na badaniu znaczenia państw grupy wyszechradzkiej w Unii Europejskiej i ich relacji z Japonią. Projekt rozpoczął się Sypozjum Wyszechradzkim, które odbyło się 19 października 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie kolejnych sesji omówione zostały kwestie dotyczące znaczenia państw grupy wyszechradzkiej dla Japonii w kontekście kontaktów tego kraju z Unią Europejską oraz miejsca grupy wyszechradzkiej w UE z perspektywy jej poszczególnych państw członkowskich (Czech, Polski, Słowacji i Węgier).

Zob. również informacje na stronie Kobe University: tutaj, tutaj i tutaj.