Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polska myśl teozoficzna a idee światowego Towarzystwa Teozoficznego w latach 1905-1939. Krytyczna analiza wybranych wątków filozoficznych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Etiuda 4

Kierownik projektu: mgr Karolina Maria Hess

Czas trwania projektu: 01.10.2016-30.09.2017

Projekt ma na celu analizę specyfiki Towarzystwa Teozoficznego w Polsce – jego działalności (złożonych form organizacyjnych) oraz funkcjonowania idei teozoficznych wraz z analizą ich religijnych i filozoficznych założeń. Perspektywa, z której zostaną podjęte badania, rozpatruje teozofię polską na tle idei teozoficznych w Europie i na świecie w ostatnich dekadach XIX w. i I połowie wieku XX. 
Kulturowe adaptacje teozofii w różnych krajach odbiegały od siebie; w Polsce recepcja idei była bardzo zróżnicowana, a jej interpretacje kreatywne. Idee sprowadzone do Polski przez artystów i absorbowane przez elity intelektualne, stosunkowo szybko stały się także przedmiotem zainteresowania szerszego grona odbiorców. 
Teozofia sama w sobie jest zjawiskiem niezwykle interesującym z perspektywy badań naukowych. Jest synkretyzmem religijnym, modą kulturową o dużym oddziaływaniu, nurtem inspirującym artystów, naukowców i osoby poszukujące nowej duchowości. Organizacja ta w II połowie XX wieku zainspirowała rozwój New Age. Były z nią także związane m.in. masońskie loże mieszane jak Le Droit Humain czy organizacje stricte religijne jak Liberalny Kościół Katolicki. 
Celem projektu jest przygotowanie pierwszej monografii teozofii w Polsce, obejmującej zarówno wprowadzenie teoretyczne, charakterystykę złożonych struktur organizacji polskich, jak i idei teozoficznych. Poza monografią (dysertacją doktorską) planowane jest także przygotowanie szeregu artykułów skierowanych do publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz kontynuacja upowszechniania wyników prowadzonych badań poprzez udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą