Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kulturowe strategie wojny i pojednania. Analiza na przykładzie wojny domowej w Republice Tadżykistanu (1992-1997)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 5

Kierownik: dr Paulina Niechciał

Wykonawca: dr Elżbieta Olzacka

Czas trwania projektu: marzec 2014 – maj 2016

Celem naukowym projektu jest analiza wojny domowej jako zjawiska kulturowego. Przyjrzymy się wykorzystywanym przez walczące strony strategiom kulturowym, przyjmowanym przez zaangażowane w konflikt podmioty zarówno po to, by pokonać przeciwnika, jak i zawrzeć z nim pokój. Badanym w projekcie przypadkiem jest wojna domowa w Tadżykistanie (1992-1997). W ciągu dwóch wyjazdów badawczych zebrane zostaną materiały: pogłębione wywiady etnograficzne z działaczami z różnych frakcji politycznych z okresu wojny domowej w Tadżykistanie oraz wybrane tytuły prasy tadżyckiej, reprezentujące interesy różnych stron konfliktu. W ich analizie skupimy się na wykorzystywanych przez walczące strony treściach kulturowych oraz na języku, używanym do komunikowania owych treści na łamach tadżyckiej prasy. Zakładamy, że zjawisku wojny towarzyszą przemiany kulturowych strategii, a odnosząc się do wojny domowej w Tadżykistanie formułujemy hipotezę, że strategie te zmieniały się na poszczególnych etapach szeroko rozumianego konfliktu - nie tylko w okresie walki zbrojnej, ale całej dekady od pierwszych demonstracji antyrządowych w 1990 r. do wyborów parlamentarnych w 2000 r., kończących proces implementacji Porozumienia Generalnego po wojnie domowej. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia naukowych podstaw poznania, w jaki sposób wojna rozgrywa się w obszarze kultury, a także uzyskania empirycznie ugruntowanej wiedzy na temat roli kultury w przemianach politycznych, spowodowanych rozpadem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Badania mają interdyscyplinarny charakter, łącząc perspektywę, wiedzę oraz narzędzia badawcze charakterystyczne dla studiów kulturowych, etnologii, socjologii oraz orientalistyki. 

W ramach realizacji niniejszego projektu naukowego zostało opracowane Archiwum prasy tadżyckiej.