Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe Światło. O filozoficznych zagadnieniach współczesnej sztuki światła

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 4

Kierownik projektu: dr Paulina Tendera

Opiekun naukowy projektu: prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Czas trwania projektu: wrzesień 2013 – czerwiec 2015

Celem projektu jest przedstawienie filozoficznego opisu współczesnej sztuki światła. Hipotezą badawczą jest twierdzenie, że współczesną sztukę da się opisać z pomocą formalnej i obiektywnej metody analizy filozoficznej. Hipotezę sprawdzam na przykładzie sztuki światła. Proponowana struktura bada konstrukcję ontologiczną dzieła poprzez sięgnięcie do koncepcji płaszczyzn sensów dzieła sztuki (Stróżewski) oraz teorii konkretyzacji dzieła sztuki i przeżycia estetycznego (Ingarden). Struktura taka nie jest krytyką artystyczną, lecz próbą odnowienia wartości formalnych dzieła we współczesnym dyskursie nad sztuką.