Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rola sanskryckiej literatury w formowaniu tradycji klasycznych tańców indyjskich

Projekt realizowany przy ośrodku badawczym École française d'Extrême-Orient w Pondicherry w ramach stypendium EFEO Junior Field Research Fellowship

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Skiba

Czas trwania projektu: listopad 2013 – marzec 2014, Indie

Celem projektu jest zbadanie roli sanskryckiej literatury w procesie rozwoju form klasycznego tańca indyjskiego, na przykładzie tradycji kathak. Badania obejmują analizę treści sanskryckich traktatów kodyfikujących zasady rządzące sztukami performatywnymi w odniesieniu do współczesnej teorii i praktyki tańca kathak. Analiza dotyczy również adaptacji opowieści z eposów, puran i dramatów sanskryckich, jakie zdominowały repertuar kathaku w XX wieku. Obecność sanskryckich konwencji literackich, jak również popularność motywów z klasycznej literatury sanskryckiej we współczesnej sztuce kathak rozpatrywana jest w kontekście historycznych i socjokulturowych uwarunkowań „renesansu" klasycznego tańca indyjskiego. Projekt ma na celu wyjaśnienie tendencji do „sanskrytyzacji" sztuki kathak w procesach jej restytucji, zmiany struktur patronatu, systemu przekazu wiedzy, społecznych funkcji i statusu tancerzy. Przedmiotem badań jest także kwestia tego czy, i w jaki sposób, współcześni artyści kathaku odnoszą się do sanskryckich traktatów (Nāṭyaśāstra, Abhinayadarpaṇa, Saṅgītaratnākara, Saṅgītadarpaṇa, Nartananirṇaya), wykorzystanie opisanych w tych dziełach konwencji we współczesnej praktyce tańca i metodach treningu, a także aktualność repertuaru zaczerpniętego z sanskryckiej literatury i strategie jego reinterpretacji, podejmowane w celu dopasowania kathaku do kontekstu współczesności.

Zastosowane metody obejmują analizę tekstów, przedstawień tanecznych, nagrań i źródeł archiwalnych, obserwacje i wywiady z artystami i studentami w państwowych akademiach i prywatnych szkołach kathaku (Bangalore, Delhi, Lucknow, Baroda, Ahmedabad, Mumbaj).