Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Teoria wielości rzeczywistości Leona Chwistka

Projekt finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł Upowszechniający Wyniki Badań 3.1

Numer projektu: 31H 13 0183 82

Kierownik: dr Karol Chrobak

Celem projektu jest popularyzacja filozofii Leona Chwistka w języku angielskim. Szczególny nacisk zostanie położony na teksty poświęcone teorii wielości rzeczywistości. Głównym tekstem, którego dotyczy niniejszy projekt, jest rozprawa Wielość rzeczywiści z roku 1921. Stanowi ona jeden z podstawowych polskich tekstów filozoficznych okresu międzywojennego. Przedstawiona w niej teoria czterech rzeczywistości uznawana jest za jedną z najbardziej oryginalnych i wszechstronnych teorii filozoficznych tego okresu. Ważne jest, aby ukazać teorię wielości rzeczywistości w całej jej złożoności, czyli z uwzględnieniem kontekstu jej powstania, jej głównych inspiracji oraz stojących za nią motywów. Z tego względu przetłumaczone zostaną inne teksty poświęcone tej teorii: fragmenty książki Sens i rzeczywistość (1916), w której przedstawione zostały pierwsze jej szkice,Trzy odczyty odnoszące się do pojęcia istnienia (1917) oraz Wielość rzeczywistości w sztuce (1918). W tym ostatnim tekście Chwistek dokonuje "przekładu" swojej teorii rzeczywistości na teorię sztuki, celem uzasadnienia autonomiczności i oryginalności rodzącej się ówcześnie polskiej sztuki awangardowej. Pokazuje to, iż teoria Chwistka miała o wiele szerszy zasięg oddziaływania niż tylko stricte filozoficzny. W oparciu o swoją koncepcję Chwistek rozwijał nie tylko teorię sztuki, ale podejmował również wątki metodologiczne, etyczne, społeczne oraz kulturowe.