Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pojazdy Przyczyny w tradycji Yungdrung Bon

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych myślą Wschodu, buddyzmem, kulturą Tybetu oraz przedbuddyjską religią Bon, na wykład otwarty dra Jarosława Kotasa z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rynek Główny 34, piętro III, sala 33.
23 listopada 2012, 18:00–19:30


Wykład "Pojazdy Przyczyny w tradycji Yungdrung Bon" poświęcony będzie zaprezentowaniu czterech pierwszych spośród 9 Ścieżek Bonu. Praktyki tradycji Bon bywają klasyfikowane w różny sposób, a podział na 9 Ścieżek pojawił się historycznie jako ostatni.

Wciąż zdarza się, że niezorientowani w temacie upraszczają Bon do poziomu tzw. praktyk szamańskich mając na myśli właśnie te pochodzące z pierwszych czterech Ścieżek. Taka percepcja jest całkowicie błędna. Po pierwsze nie mamy tutaj do czynienia z żadną odmianą szamanizmu, tylko z praktykami dharmicznymi, aczkolwiek bazującymi na dualnym poglądzie. Cztery pierwsze Ścieżki to: Cha-shen Theg-pa (przepowiednie); Nang-shen Theg-pa (widzialne manifestacje); Trul-shen Theg-pa (moc magiczna) i Sri-shen Theg-pa (egzystencja).

Jarosław Kotas – doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego. Tytuł ten uzyskał w 1997 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2001 mieszka i pracuje we Wrocławiu. W latach 2005–2008 prowadził badania w indyjskich Himalajach. Autor licznych wykładów i ponad 40 publikacji naukowych z dziedziny prawa międzynarodowego, spraw międzynarodowych i buddyzmu tybetańskiego.

Data opublikowania: 16.11.2013
Osoba publikująca: Małgorzata Kniaź