Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Engaging Iran – promocja broszury

5 listopada 2012 roku, godz. 13.00–14.00

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Rynek Główny 34 III p., sala 32

 

W Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ zorganizowano dwa seminaria międzynarodowe poświęcone obecnej sytuacji Iranu (w 2008 i 2011 roku). Głównymi organizatorami spotkań byli: prof. dr hab. Andrzej Flis i dr Marek Moroń (2008) oraz prof. dr hab. Marta Kudelska, dr Marek Moroń i Katarzyna Podgórni (2011). Wśród zaproszonych gości znalazły się następujące osoby: Ambasador Iranu w Polsce Samad Ali Lakizadeh, dr hab. Anna Krasnowolska, prof. UJ, dr Marek Smurzyński, dr Paulina Niechciał. W 2012 roku opublikowano w języku angielskim materiały zebrane podczas obu seminariów. Broszura objęła zapis następujących wystąpień: Common political interests in the Polish – Persian relations in 16th and 17th century (K. Podgórni), The Identity of Zoroastrian Minority in Iran – Prospects (P. Niechciał), Nationalism in Iran Review and Prospects till 2050 (M. Moroń), Iran's 2024 vision plan at the glace (S.A. Lakizadeh – wykład dostępny również na płycie DVD dołączonej do broszury). 5 listopada odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji broszury, poprowadzone przez dra Marka Moronia i panią Katarzynę Podgórni.

Program spotkania

  • Dr Marek Moroń – otwarcie  spotkania – powitanie oraz przypomnienie genezy i przebiegu seminariów w latach 2008 i 2011; 

  • Wystąpienie: Janusz Urbaniec, prezes firmy Subopol;

  • Wystąpienie: Henryk Tarko, dyrektor firmy Becker Co.;

  • Dr Marek Moroń – Co to znaczy ‘Engaging Iran' i aktualność tej tezy

  • Katarzyna Podgórni – słowo o wizycie u Ambasadora Iranu 31 października 2012 r. oraz odczytanie fragmentów tekstu broszury;

  • Pytania i odpowiedzi;

  • Dr Marek Moroń – zakończenie – Czy kontynuować  program Engaging Iran?

 

Spotkanie w Ambasadzie Iranu


W dniu 31.10.2012 podczas spotkania w Ambasadzie Iranu w Warszawie przekazanych zostalo Panu Ambasadorowi tego kraju w Polsce kilkanascie egzemplarzy nowowydanej broszury Engaging Iran.

 Na zdjeciu od lewej pani Katarzyna Podgórni, dr Marek  Moroń i JE Ambasador Iranu Samad ali Lakizadeh.

Data opublikowania: 16.11.2013
Osoba publikująca: Małgorzata Kniaź