Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Mikrotożsamości i wielkie narracje w polityce" - artykuł dra hab. Piotra Kłodkowskiego, prof. UJ, dr hab. Anny Siewierskiej-Chmaj, prof. UR oraz prof. dr hab. Małgorzaty Kossowskiej w najnowszym numerze "Przeglądu Politycznego"

Informujemy, że w najnowszym (184/2024) numerze "Przeglądu politycznego" ukazał się artykuł pt. "Mikrotożsamości i wielkie narracje w polityce", autorstwa dra hab. Piotra Kłodkowskiego, prof. UJ, dr hab. Anny Siewierskiej-Chmaj, prof. UR oraz prof. dr hab. Małgorzaty Kossowskiej.

„Francis Fukuyama w cytowanej pracy stawia tezę, ongiś mocno akcentowaną w »Końcu historii«, że najsilniejszym bodźcem skłaniającym człowieka do działania jest izotymia (isothymia), wywodząca się z greckiego thymos, czyli pragnienie uznania w oczach innych, a więc dość specyficzna mieszanka dumy, poczucia własnej wartości i godności, wrażliwości na własną, akceptowaną przez innych pozycję jako autonomicznej jednostki. To samo dotyczy, analogicznie, większych zbiorowisk – rozmaitych grup społecznych, społeczności wyznaniowych czy kulturowych, wreszcie narodów. Ich członkowie pragną uznania i równomiernego traktowania w większej społeczności (społeczeństwie), zaś osoby emocjonalnie ]przywiązane do własnego narodu, na scenie międzynarodowej, czyli wśród innych narodów. Skrajnym przykładem izotymii jest megalotymia (megalothymia), czyli pragnienie uznania siebie za kogoś ponadprzeciętnego, lepszego od innych.”

Z artykułem można zapoznać się tutaj.