Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przypominamy, że niezaliczenie kursu zadeklarowanego w deklaracji przedmiotowej w danym roku akademickim wymaga złożenia podania o wpis warunkowy

Podania należy składać w wersji papierowej, odręcznie podpisanej w sekretariacie KPSC w nieprzekraczalnym terminie do 30 września

Osoba, która nie zaliczyła w danym roku akademickim kursu zadeklarowanego w deklaracji przedmiotowej* w USOSweb, musi złożyć podanie o wpis warunkowy na kolejny rok do Kierownika Jednostki, prof. dr hab. Marty Kudelskiej, z prośbą o powtarzanie kursu w kolejnym roku akademickim oraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów ECTS (minimalna liczba punktów pozwalająca na wpis warunkowy to 50 ECTS). Termin składania podań do końca września, natomiast do 22 października student musi uiścić opłatę za powtarzane zajęcia semestru zimowego, a do 15 marca - za zajęcia semestru letniego na swój indywidualny numer konta bankowego, który podany będzie w USOSweb. Opłata** za powtarzanie kursów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2013/2014 lub później wynosi 5zł za godzinę zajęć.

*Nie dotyczy kursów fakultatywnych zadeklarowanych w semestrze zimowym, a zamienionych na inne w semestrze letnim tego samego roku.

**W przypadku kursów fakultatywnych rekomentujemy ich zamianę na inne zajęcia opcjonalne, aby uniknąć konieczności płacenia za powtarzanie kursu. Więcej informacji o tym rozwiązaniu można znaleźć tutaj.

Wzór pisma w wpis warunkowy dostępny jest tutaj: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism

Podania należy złożyć w sekretariacie KPSC w wersji papierowej, odręcznie podpisanej (można również wrzucić do skrzynki podawczej przy drzwiach sekretariatu poza godzinami jego urzędowania lub wysłać tradycyjną pocztą na adres sekretariatu), prosimy pamiętać o jego właściwym zaadresowaniu (Kierownik Katedry, nie Dziekan). 

Jednocześnie informujemy, że jeżeli osoba prowadząca kurs, którego dotyczy powtarzanie w kolejnym roku, wyrazi zgodę, aby osoba, która nie zaliczyła terminu poprawkowego, w przyszłym roku podeszła jedynie do egzaminu, bez konieczności uczęszczania na zajęcia, to nie obowiązuje opłata za powtarzanie zajęć. Prosimy o ustalenie tego z prowadzącymi zajęcia i zaznaczenie takiej informacji na podaniu lub podczas jego składania, aby nie została naliczona opłata. 

Pozostałe procedury (podanie o wpis warunkowy i ponowne podejście do egzaminu w przyszłym roku) pozostają bez zmian.