Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na kurs "Body Language in Practice" w semestrze zimowym 2023/24 dla osób spoza KPSC

Registration for the course "Body Language in Practice", winter semester 2023/24

[PL}

Drodzy Studenci!

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji zaprasza Państwa na kurs (konwersatorium z elementami warsztatowymi) Body Language in Practice (6 ECTS po zdaniu egzaminu), który będzie mieć miejsce w semestrze zimowym 2023/2024, ul. Grodzka 52, II p., s. 114, we środy, godz. 14.15–17.30 (z 15-min. przerwą w środku).

Aby zarejestrować się na kurs w usosie (19–24 września), proszę skontaktować się z osobą prowadzącą kurs, dr hab. Bożeną Gierek: bożena.gierek@uj.edu.pl, podając swoje imię i nazwisko, numer indeksu, nazwę jednostki i wydziału, których studentami Państwo są, oraz tytuł kursu, na który chcą Państwo zostać zapisani.

Studenci KPSC, Instytutu Religioznawstwa oraz IBiDW mogą rejestrować się na kurs w usosie samodzielnie.

[EN]

Dear Students,

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji (Centre for Comparative Studies of Civilisations) invites you to the course (conversation: seminar+workshop) Body Language in Practice (6 ECTS after passing the exam) that takes place in the winter semester 2023/2024 at Grodzka street 52, 2nd floor, room 114, on Wednesdays, time 14.15–17.30 (with a 15-minute break in the middle).

In order to register for the course in the electronic usos system (19–24 September), please contact the lecturer, Dr. hab. Bożena Gierek at bożena.gierek@uj.edu.pl, giving her your full name, index number, the name of the host faculty at the Jagiellonian University you are registered at and the title of the course you wish to attend.

The students from the Centre for Comparative Studies of Civilisation, the Institute of Religious Studies, and the Institute of the Middle and far East can register themselves in the usos system.