Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracje wyboru lektoratu - informacja dla studentów I roku studiów I stopnia

Deklaracje należy składać w terminie 7.11-13.11.2022

Studenci I roku studiów I stopnia (porównawcze studia cywilizacji, studia nad buddyzmem) są zobowiązani do złożenia pisemnej podpisanej deklaracji dotyczącej wyboru lektoratu języka orientalnego (psc - japoński, arabski, hindi; studia nad buddyzmem - tybetański, chiński, sanskryt), którego nauka rozpocznie się od semestru letniego.

Wzór pisma do pobrania tutaj.

Termin składania deklaracji - od 7.11 do 13.11.2022. 
Uzupełnione i podpisane deklaracje należy wrzucać do srebrnej skrzynki podawczej przy sekretariacie KPSC.

Osoby, które chciałyby realizować więcej niż jeden lektoratproszone są o zaznaczenie takiej informacji na deklaracji - jako pierwszy prosimy wpisać ten lektorat, na którym najbardziej Państwu zależy. W miarę możliwości zostanie to uwzględnione na etapie tworzenia harmonogramu na semestr letni. Nie gwarantujemy możliwości realizacji więcej niż jednego lektoratu.

Przypominamy, że rejestracja na więcej niż jeden lektorat, jak również wybór lektoratu spoza realizowanego programu studiów, wymagają zgody Kierownika Katedry. Prosimy o dołączanie odpowiednich podań (adresowanych do prof. dr hab. Marty Kudelskiej, kierownika KPSC) do deklaracji. 

W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych na dany lektorat, nie zostanie on uruchomiony.